Select Page

Przypominamy, że na podstawie

art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

na terenie m.st. Warszawy nie można spalać liści ani ściętej trawy

ponieważ tzw. „odpady zielone”, w skład których wchodzą te pozostałości roślinne,

objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake