Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Saska 63/75