Katalog miejsc / firm:

Zespół Szkół nr 21, Technikum Chemiczne im. Prof.. Dr J. Zawadzkiego
Ul. Saska 78