Katalog miejsc/firm:
10/05/2020 (niedziela), 07:00 – 21:00:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydarzenie FB: … TBA.

W tym wpisie (jak robimy to co 4 lata) zbieramy dla Was informacje przedwyborcze:

  • gdzie głosować (adresy komisji wyborczych na Saskiej Kępie) i
  • na kogo głosować (spis kandydatów w wyborach prezydenckich)
  • informacje o tym jak głosować (korespondencyjnie, zamiejscowo, przez pełnomocnika, w sposób przewidziany dla niepełnosprawnych),
  • jak oddać ważny głos.
do 16 marca 2020 r. zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 23 marca 2020 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r. dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00 zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
do 6 kwietnia 2020 r.* utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do 10 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
do 10 kwietnia 2020 r. zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do 10 kwietnia 2020 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 19 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do 20 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 27 kwietnia 2020 r.* zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a
od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do 4 maja 2020 r.* składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 5 maja 2020 r. składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju
do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
8 maja 2020 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
9 maja 2020 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE BY GŁOSOWAĆ W WYBORACH:

Jak załatwić formalności związane z prawem głosowania:

Jeśli w DNIU WYBORÓW znajdziesz się poza miejscem zamieszkania albo jesteś osobą niepełnosprawną i wizyta w lokalu wyborczym to dla ciebie duże wyzwanie – pamiętaj – nie musisz rezygnować z głosowania w wyborach. Wystarczy się przygotować. Musisz tylko pamiętać o najważniejszych datach. Znajdź najlepszy dla siebie sposób i głosuj, żeby inni nie zdecydowali za ciebie.

Dobra informacja – większość z opisywanych poniżej spraw możesz załatwić przez internet, nie wychodząc z domu. W serwisie Epuap.gov.pl możesz dopisać się do spisu wyborców w wybranym miejscu, do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania, a także złożyć wniosek ws. głosowania korespondencyjnego lub głosowania przez pełnomocnika. Możesz również poprosić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (trzeba je odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę).

  • Kto może głosować:
  • Co zrobić by zagłosować w miejscu zamieszkania:

Do 4 października można wpisać się do stałego rejestru wyborców, prowadzonego w danej gminie (dzielnicy). Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby stale przebywające na terenie gminy (dzielnicy), które są zameldowane w innych miejscach. Jak potwierdzić fakt stałego zamieszkania na danym terenie? Urzędnik może poprosić o dokument, który to potwierdzi – może to być np. umowa najmu lokalu. Do stałego rejestru mogą też dopisać się osoby bezdomne – powinny jednak podać adres umożliwiający kontakt z nimi pracownikom urzędów. Dopisanie do rejestru automatycznie spowoduje wykreślenie cię z rejestru w poprzednim miejscu zamieszkania.

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25184190,wybory-2019-glosowanie-przez-pelnomocnika-poczta-i-z-zaswiadczeniem.html

  • Co zrobić by zagłosować POZA miejscem zamieszkania:

Do 8 października możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu, w którym przebywasz. Można to załatwić przez internet albo w urzędzie miasta/gminy, w której przebywasz (w Warszawie – w urzędzie dzielnicy). Dopisanie do wybranego spisu wyborców spowoduje wykreślenie ze spisu wyborców w rodzinnej miejscowości, ale tylko na te wybory.

Do 11 października możesz też wziąć z urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania i głosować w dowolnej komisji na terenie całego kraju i lokalach wyborczych za granicą. To wygodne rozwiązanie, ale trzeba uważać, żeby nie zgubić zaświadczenia – można je otrzymać tylko raz.

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25184190,wybory-2019-glosowanie-przez-pelnomocnika-poczta-i-z-zaswiadczeniem.html

  • Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania:

Do 11 października możesz też wziąć z urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania i głosować w dowolnej komisji na terenie całego kraju i lokalach wyborczych za granicą. To wygodne rozwiązanie, ale trzeba uważać, żeby nie zgubić zaświadczenia – można je otrzymać tylko raz.

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25184190,wybory-2019-glosowanie-przez-pelnomocnika-poczta-i-z-zaswiadczeniem.html

  • Co zrobić by zagłosować korespondencyjnie:

Jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, możesz w wyborach zagłosować przez pełnomocnika (jak wyżej). Możesz też zagłosować korespondencyjnie. Termin na złożenie wniosku o głosowanie pocztą to 28 września. Zgłoszenie przesyła się ustnie, pisemnie, faksem lub przez internet. Jeśli potrzebujesz, we wniosku możesz poprosić również o specjalną nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Nie później niż tydzień przed wyborami otrzymasz do rąk własnych pakiet wyborczy ze zwrotną kopertą. Zgłosi się po nią najpóźniej w przedwyborczy piątek upoważniony pracownik Poczty Polskiej. Przesyłkę można też dostarczyć osobiście pod adres komisji wskazanej na kopercie zwrotnej.

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25184190,wybory-2019-glosowanie-przez-pelnomocnika-poczta-i-z-zaswiadczeniem.html

  • Co zrobić by zagłosować przez pełnomocnika:

Do 4 października każdy, kto skończył 75 lat, może złożyć wniosek o to, by w wyborach zagłosować przez pełnomocnika. Może nim być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie (w Warszawie – w dzielnicy), co osoba, która potrzebuje pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa można pobrać ze strony swojego urzędu i przesłać do urzędu pocztą lub dostarczyć przez zaufaną osobę (np. kogoś z rodziny czy sąsiadów). Akt pełnomocnictwa zostanie przygotowany w obecności urzędnika w miejscu, które wskażesz we wniosku (np. w twoim miejscu zamieszkania). Pełnomocnictwo można cofnąć najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów albo – głosując osobiście – nim zdąży zrobić to pełnomocnik.

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25184190,wybory-2019-glosowanie-przez-pelnomocnika-poczta-i-z-zaswiadczeniem.html

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE NA SASKIEJ KĘPIE (okręg wyborczy nr 19/42 – Warszawa):

Stan na dzień 19/10/2019 – będzie aktualizowany!

Numer Siedziba Obsługa niepełnosprawnych Granice
447 ZHR, Praga-Południe ul. Jakubowska 18, 04-010 Warszawa tak ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872
448 Szkoła Podstawowa 373, Praga-Południe ul. Angorska 2, 04-010 Warszawa nie ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65 ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46
449 Zespół Szkół nr 21, Praga-Południe ul. Saska 78, 04-044 Warszawa nie ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B
450 Zespół Szkół nr 21, Praga-Południe ul. Saska 78, 04-044 Warszawa nie ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26
451 XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9, 04-044 Warszawa nie ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Katowicka: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, ul. Poselska: cała, pl. Przymierza: od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński : 820, 822, 844, 868, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 24.
452 Szkoła Podstawowa nr 168, Praga-Południe ul. Zwycięzców 44, 03-902 Warszawa nie ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A, 5, oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59
453 Szkoła Podstawowa nr 168, Praga-Południe ul. Zwycięzców 44, 03-913 Warszawa nie ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A, ul. Zwycięzców nr 63
454 Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34), Praga-Południe ul. Dąbrówki 3, 03-914 Warszawa nie ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 14 i 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45
455 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Praga-Południe ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tak ul. Meksykańska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34
456 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Praga-Południe ul. Saska 59, 03-936 Warszawa tak ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 31A do nr 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, ul. Wandy: 2, 4, 4A
457 Szkoła Podstawowa nr 143, Praga-Południe al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-936 Warszawa nie ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A
458 Prom Kultury Saska Kępa, Praga-Południe ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa tak ul. Alzacka: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44, 44A, 46, 46A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała
459 Szkoła Podstawowa nr 397, Praga-Południe ul. Afrykańska 11, 03-938 Warszawa nie ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24
460 Zespół Szkół nr 37, Praga-Południe al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-909 Warszawa tak ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: od nr 53 do 53G, al. Stanów Zjednoczonych: 26
461 Szkoła Podstawowa nr 397, Praga-Południe ul. Afrykańska 11, 03-914 Warszawa nie ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: nr 56, 56A, 56B, 56C ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 44 do 52, ul. gen. S. Skalskiego: 1, 3, 5
462 Przedszkole nr 295, Praga-Południe ul. Afrykańska 9, 03-914 Warszawa tak ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała
463 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Praga-Południe ul. Arabska 3, 03-947 Warszawa tak ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345
1134 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Praga-Południe ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa nie Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
%d bloggers like this: