Select Page
Zgodnie z wydanym w dniu 31/12/2019 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 1906/2019:

1. strefa obowiązywania Identyfikatorów została rozszerzona na obszar całego Osiedla Saska Kępa;

„§ 1. W związku z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który wprowadza zakaz ruchu w miejscach oznaczonych znakiem typu B-1 na obszarze ograniczonym granicami Osiedla Saska Kępa: wzdłuż osi rzeki Wisły do mostu Poniatowskiego, południową stroną wzdłuż al. Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona, wzdłuż parzystej strony od osi al. Waszyngtona do linii elektrycznej biegnącej główną alejką ogródków działkowych, wzdłuż tej linii od zachodu do osi al. St. Zjednoczonych, projektowaną al. Tysiąclecia do osi rzeki Wisły, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr 328/LI/2010 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 19.04.2010 r.”

 

2. identyfikatory, wydane przed datą 31/12/2019 mają przedłużoną ważność do 31 grudnia 2020 roku.

„§ 2a. Okres aktualnie ważnych Identyfikatorów SK przedłuża się do 31 grudnia 2020 r.”

Zarządzenia oraz Regulamin znaleźć można tu: https://bip.warszawa.pl/identyfikatory-SK-2019.

Informacje o tym gdzie i jak można uzyskać identyfikator SK na samochód znajdziecie w naszym wpisie: https://saskakepa.info/wpisy-archiwalne/identyfikatory-sk-gdzie-wyrobic-i-jak-zamykana-jest-kepa-podczas-imprez-masowych/