Select Page

24/01/2017 (wtorek), cała Warszawa:

rusza weryfikacja projektów złożonych w IV edycji budżetu partycypacyjnego!

W tegorocznej edycji, na Kępie zgłoszono 35 pomysłów: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BmainRegionIds%5D%5B%5D=542&TaskProposeSearch%5BregionIds%5D%5B%5D=545&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&user=&taskGroupId=4 , a w obszarze ogólnodzielnicowym – 75: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BmainRegionIds%5D%5B%5D=542&TaskProposeSearch%5BregionIds%5D%5B%5D=542&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&user=&taskGroupId=4.

O pomysłach można dyskutować na forum. Forum dot. projektów dla Saskiej Kępy znajduje się tutaj: , a dotyczące projektów ogólnodzielnicowych tutaj: .

Po zakończeniu dyskusji i ponownej weryfikacji projektów, w dniach 14-30/06/2017 odbywać się będzie głosowanie nad projektami, które pomyślnie przejdą weryfikację.

Więcej informacji o IV edycji: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/zasady-iv-edycji

HARMONOGRAM edycji:

  • weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja 2017
  • odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
  • głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
  • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017

Regulamin: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/1500_0510zal.pdf

Kwota dla Pragi Południe: 4 717 380 zł