Select Page

15/05/2017 (poniedziałek), 17:00, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:

posiedzeniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018 na Pradze-Południe.

Szanowni Państwo,
spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbędzie się w dniu 15 maja br. od godz. 17 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty w sali konferencyjnej przy ul. Grochowskiej 262.

Na posiedzeniu prezentowane będą odwołania autorów projektów do budżetu partycypacyjnego od negatywnych wyników weryfikacji. Zespół podejmie decyzje co do zasadności prowadzenia ponownych weryfikacji poszczególnych projektów. Ponowna weryfikacja projektów na wniosek projektodawcy prowadzona jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy nr 1299/2015 posiedzenia zespołu mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Zapraszamy!