Select Page

22/06/2017 (czwartek), 18:00, zbiórka na rogu Francuskiej/Obrońców (koło rzeźby Agnieszki Osieckiej):

Śladami BOSu na Saskiej Kępie – spacer.

Festiwal Otwarte Mieszkania i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie serdecznie zapraszają 22 czerwca o godz. 18 na spacer ŚLADAMI BOSU NA SASKIEJ KĘPIE!

Spacer poprowadzi Tadeusz Rudzki, nasz sąsiad – mieszkaniec Saskiej Kępy, zaangażowany w lokalne inicjatywy realizowane m.in. w przestrzeni ulicy Katowickiej:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1282542.html
http://poradnik.ngo.pl/x/1507788

Podczas wizyty na Saskiej Kępie wspólnie poszukamy śladów obecności i działalności Biura Odbudowy Stolicy, porozmawiamy o nieistniejących rzeźbach i poznamy związki ulicy Katowickiej z innymi lokalizacjami FOM!
Zobaczymy wszystkie pozostałe pamiątki po BOS-ie takie jak „Plon” i ozdobna kratownica okna klatki schodowej Jerzego Jarnuszkiewicza, gmerki Biura Odbudowy Stolicy na elewacjach budynków oraz poznamy obecne zaangażowanie mieszkańców w ratowanie tych pamiątek.

Podczas spaceru dowiecie się:

  • jak opracowano projekt uporządkowania ulic Francuskiej, Obrońców, Poselskiej i Katowickiej, spełniając ideologiczne oczekiwania nowej epoki i zarazem ratując wartościową architekturę lat 30., postrzeganą przez ówczesną władzę, jako snobistyczna i drobnomieszczańska,
  • jak wyrażono zbliżenie “artysty i społeczeństwa” udekorowaniem ulic wolnostojącymi rzeźbami, jaki związek ma z tym Borsuk, Niedźwiadek czy Chłopiec z Żaglówką i dlaczego ich już dzisiaj nie ma,
  • jaki udział mieli rzeźbiarze – Momot, Sikora, Trenarowski – uczniowie z pracowni Tadeusza Breyera w nowej aranżacji ulicy,
  • jakie nowa aranżacja wzbudzała początkowo kontrowersje wśród ówczesnej społeczności Saskiej Kępy, stając się z czasem dla mieszkańców miejscem o niepowtarzalnym klimacie, małą enklawą i ulubioną przestrzenią saskokępian i warszawiaków.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!