Select Page

16/11/2017 (czwartek), 19:00, Stół Powszechny:

Polityka w Ogrodzie / spotkania / vol. 4.

Stół Powszechny zaprasza na spotkanie z Beatą Siemieniako i Jakubem Żaczkiem z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Porozmawiamy o walce o przestrzeń miejską, blokowaniach eksmisji i strategiach oporu wobec nieuczciwych właścicieli, deweloperów, urzędników.

POLITYKA W OGRODZIE to cykl spotkań wokół oddolnie tworzonej polityki – na ulicy, w puszczy, w internecie. Rozmawiamy o różnorodnych formach samoorganizacji i mobilizacji ludzi do pokojowego oporu wobec represyjnych mechanizmów władzy państwa i kapitału. Do tej pory gościliśmy już Martę Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, aktywistki i aktywistów Obozu Dla Puszczy oraz Sebastiana Słowińskiego z Obywateli RP.

Spotkania moderuje Tomasz Gromadka z Fundacji Strefa WolnoSłowa prowadzącej Stół Powszechny.

POLITYKA W OGRODZIE odbywać się będzie co drugi czwartek w formie rozmowy z gościem oraz w dużej części – w formie dyskusji z udziałem publiczności.

Beata Siemieniako – prawniczka i aktywistka. Jest absolwentką Kolegium MISH i prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Cardiff Law School. Od 2014 roku nieodpłatnie udziela porad prawnych w Komitecie Obrony Praw Lokatorów oraz prowadzi warsztaty edukacyjne. Aplikantka adwokacka, współzałożycielka i członkini Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Dotychczas współpracowała m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ClientEarth Poland – Prawnicy dla Ziemi, European Documentation Centre w Cardiff oraz Stowarzyszeniem im. prof. Hołdy. Publikowała w „Oko.press”, „Krytyce Politycznej”, „Kulturze Liberalnej”, „Młodej Palestrze”, „Codzienniku Feministycznym”, „Girls do the Front Zin”.

Komitet Obrony Lokatorów jest społeczną organizacją, która działa w obronie interesów lokatorów w całej Warszawie. Działając na rzecz praw lokatorów, Komitet podejmuje następujące działania:
– Organizacja spotkań i protestów
– Prowadzenie dyżurów i porad dla lokatorów
– Występowanie z wnioskami i opiniami do organów władz w przypadku naruszenia – interesów lokatorów.