Select Page

29/11/2017 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Fizyka / Spotkanie / vol. 2.

W najbliższą środę zapraszamy na drugie spotkanie w ramach cyklu „Fizyka” w Stole Powszechnym, na którym dr hab. Jan Chwedeńczuk i dr Grzegorz Łach pokażą w jaki sposób zasady zachowania energii i pędu wynikają z równania Newtona. Omówimy podstawy nielubianego w szkole rachunku całkowego i wprowadzimy pojęcie sił potencjalnych. Plan jest ambitny, dlatego jeśli tylko czas pozwoli, zajmiemy się także alternatywnymi sformułowaniami praw mechaniki klasycznej, czyli zasadą najmniejszego działania.

Prowadzący:
dr hab. Jan Chwedeńczuk – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się badaniem podstaw mechaniki kwantowej, lokalnym realizmem i metrologią kwantową.

dr Grzegorz Łach – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się elektrodynamiką kwantową, chemią kwantową i szeroko pojętą fizyką obliczeniową.

„Fizyka” to jesienno-zimowa edycja popularnych wakacyjnych spotkań, które odbywały się latem w Ogrodzie Powszechnym. Założeniem cyklu jest przedstawienie zarysu najważniejszych teorii fizycznych. Spotkania przeznaczone są dla zupełnych laików – poza ciekawością świata do ich zrozumienia potrzebna jest, co najwyżej, umiejętność dodawania i mnożenia. Jak jeden obraz wart jest tysiąca słów, tak jedno równanie warte jest tysiąca obrazów. Metodycznie omówimy m.in. zasady mechaniki Newtonowskiej i szczególnej teorii względności. Wprowadzimy liczby zespolone, porozmawiamy o tym, czym jest równanie falowe i równanie Schroedingera oraz skąd biorą się w nim koty.

Spotkania są realizowane w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”, który jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.