Select Page

19/11/2018 (poniedziałek), 16:00 – 20:00, Urząd Dzielnicy Praga-Południe:

Spotkanie konsultacyjne dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Wydarzenie FB: brak.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju naszego miasta na dziesięciolecia. Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Warszawa 2018 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego rozpoczęto prace nad nowym Studium dla Warszawy.
Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowym kierunkom zmian:

  • miasto nie będzie się rozlewało
  • koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze
  • miasto będzie zwarte i będzie lepiej wykorzystywało zasoby, które już istnieją (np. drogi)
  • mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować po mieście, ponieważ więcej będzie tzw. obszarów
  • wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać
  • zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.

Studium dopiero zaczyna powstawać. Możesz wziąć udział w konsultacjach. Każdy głos się liczy!

Konsultacje trwają od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

  1. Wypełnij ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbieramy informacje o przestrzeni Warszawy z Twojej perspektywy (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut): http://studium.geoankieta.pl/
  2. Możesz też złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”. We wniosku należy podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z elektronicznej skrzynki podawczej da się skorzystać tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  3. Odwiedź jeden z zaplanowanych na terenie wszystkich dzielnic Warszawy punktów konsultacyjnych

Praga-Południe: 19 listopada, godz. 16.00-20.00
Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, sala konferencyjna 305 na 3. piętrze

 

Punkty konsultacyjne dotyczące całego miasta: w sobotę 10 listopada w godzinach 10-14 i w środę 14 listopada w godzinach 16-20 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79).

Przyjdź na jedno z dwóch spotkań połączonych ze wspólnym planowaniem przestrzeni w sobotę 24 listopada lub 1 grudnia w godzinach 10:30-14:30 do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79). „