Select Page

AKTUALIZACJA 16/05/2014:

Spis PZOZ (Punkty Zbiórki Odpadów Zielonych) dla Pragi Południe oraz informacje o odbiorach odpadów zielonych (dla domów jednorodzinnych):

Zbiórka odpadów zielonych na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła jest realizowana od 01. Maja 2014 r. do 30. Listopada 2014 r.

INFORMACJE DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH:

Czas funkcjonowania PZOZ rozpoczyna się w dany weekend od godziny 6.00 w sobotę i trwa do 24.00 w poniedziałek.

Na teren PZOZ dostarczamy jedynie odpady zielone tj. trawę, gałęzie, liście. Odpady należy dostarczać w workach. Odpady luzem nie będą odbierane. Dostarczone odpady zielone należy umieszczać w pomarańczowych kontenerach stojących w miejscu PZOZ.

terminy-PZOZ-11

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY WIELORODZINNEJ: 

Odbiór odpadów zielonych zgromadzonych w workach będzie się odbywał z terenu zabudowy wielorodzinnej z częstotliwością 1 x miesiąc z danej nieruchomości. Worki musza zostać zeskładowane na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem.

Potrzebę odebrania odpadów zielonych w workach prosimy zgłaszać telefonicznie na nr infolinii: 22 112 02 84 lub pisemnie na adres e-mail: warszawa@lekaro.pl. Odbiory bez zgłoszenia nie będą realizowane.

Odpady zostaną odebrane w ciągu najbliższego dnia wywozu. Wywozy realizowane są w następujących terminach (poniedziałek, co 2 tygodnie) 05.v.2014 r.; 19.v.2014 r.; 02.VI.2014 r.; 16.VI.2014 r.; 30.VI.2014 r.; 14.VII.2014 r.; 28.VII.2014 r.; 11.VIII.2014 r.; 25.VIII.2014 r.; 08.IX.2014 r.; 22.IX.2014 r.; 06.X.2014 r.; 20.X.2014 r.; 03.XI.2014 r.; 24.XI.2014 r.).

Odpady luzem (nie w workach) nie będą odbierane.


AKTUALIZACJA 29/01/2014: 

Jak segregować? 

To naprawdę jest proste.

* do czerwonego pojemnika albo worka wrzucamy: suchy papier, tekturę, plastikowe butelki, kartony po sokach oraz puszki. Opakowania zgniatamy, aby zajmowały jak najmniej miejsca, a nakrętki odkręcamy.

* do zielonego pojemnika albo worka wkładamy szkło: umyte i bez zakrętek oraz kapsli (kapsle wrzucamy do czerwonego pojemnika). Staramy się nie tłuc szkła.

* w czarnym pojemniku gromadzimy wszystkie inne śmieci (zwane mokrymi, bo wśród nich są m.in. resztki kuchenne czy papier zmoczony olejem).

Każdy rodzaj odpadów będzie odbierany osobnym samochodem.

Uwaga! Do przydomowych śmietników nie wrzucamy leków, termometrów, zużytego sprzętu elektronicznego. Co z nimi zrobić? Musimy pofatygować się do specjalnych punktów. Z lekami do odpowiedniej apteki (miasto ma umowę z przeszło 500 aptekami w mieście). Z elektrośmieciami do punktów Elektroeko, które podpisało porozumienie z miastem. Sprzęt można zawieźć do takiego punktu albo zamówić odbiór np. starej lodówki za darmo z domu. Lista aptek i punktów elektrośmieci jest dostępna na www.czysta.um.warszawa.pl.

Do przydomowych śmietników nie wrzucamy też odpadów po remoncie mieszkania. Trzeba zamówić kontener w firmie wpisanej do odpowiedniego rejestru. Lista firm też jest na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

ŹRÓDŁO GAZETA.PL
z15346849Q

AKTUALIZACJA 26/06/2013:

Program pomostowy i obniżone opłaty – tak będzie wyglądał odbiór śmieci od warszawiaków po 1 lipca. Rada Warszawy przyjęła stawki opłaty śmieciowej na okres przejściowy, trwający do 31 stycznia 2014 r. Za wywóz odpadów segregowanych mieszkańcy stolicy zapłacą od 10 zł do 60 zł.

Od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., na koszt miasta, śmieci od mieszkańców będą odbierać firmy dotychczas obsługujące warszawiaków – tak w skrócie wygląda program pomostowy przygotowany przez władze stolicy w związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, przedłużającym postępowanie przetargowe na wywóz i zagospodarowanie odpadów w stolicy zgodnie z nowym systemem, który miał ruszyć z początkiem lipca. W trakcie trwania programu pomostowego stawki za odbiór śmieci będą niższe niż planowane w docelowej wersji systemu. Mieszkańcy będą płacić miastu, a nie firmom. Miasto będzie z pobieranej opłaty śmieciowej opłacać faktury za odbiór śmieci od mieszkańców, które firmy będą przesyłać bezpośrednio do ratusza.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości:

– od 1 lipca umożliwić odbiór odpadów
– do 19 lipca złożyć deklarację z uwzględnieniem nowych stawek w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby, bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu dzielnicy
– do 28 dnia każdego miesiąca (w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiąca) wnosić miesięczną opłatę na konta udostępnione na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz w urzędach dzielnic

Mieszkańcy domów wielorodzinnych powinni poinformować zarząd nieruchomości o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu oraz wybranym sposobie zbierania odpadów. Należy również pamiętać o aktualizowaniu tych informacji u zarządcy po każdej zaistniałej zmianie.

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych w okresie przejściowym zapłacą:
1013532_305655722903325_456172207_n

Zmiany dotyczyć będą również przedsiębiorców, którzy produkują odpady komunalne. Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności 120 l zapłacą 15 zł. Za odbiór 240 l śmieci zbieranych w sposób selektywny stawka wyniesie 19 zł, za 660 l – 37 zł, za 770 l – 40 zł, za 1100 l – 45 zł. Jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności 3 500 l będzie kosztowało 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł.

Uchwała została opublikowana 13 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2013 r. Dopiero od tego dnia będzie można składać w Wydziałach Obsługi Mieszkańców danej dzielnicy deklaracje z nowymi stawkami opłat za odpady komunalne.


AKTUALIZACJA 13/06/2013:

Program pomostowy i obniżone opłaty – tak będzie wyglądał odbiór śmieci od warszawiaków po 1 lipca.

Rada Warszawy przyjęła stawki opłaty śmieciowej na okres przejściowy, trwający do 31 stycznia 2014 r. Za wywóz odpadów segregowanych mieszkańcy stolicy zapłacą od 10 zł do 60 zł.

Od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., na koszt miasta, śmieci od mieszkańców będą odbierać firmy dotychczas obsługujące warszawiaków – tak w skrócie wygląda program pomostowy przygotowany przez władze stolicy w związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, przedłużającym postępowanie przetargowe na wywóz i zagospodarowanie odpadów w stolicy zgodnie z nowym systemem, który miał ruszyć z początkiem lipca. W trakcie trwania programu pomostowego stawki za odbiór śmieci będą niższe niż planowane w docelowej wersji systemu. Mieszkańcy będą płacić miastu, a nie firmom. Miasto będzie z pobieranej opłaty śmieciowej opłacać faktury za odbiór śmieci od mieszkańców, które firmy będą przesyłać bezpośrednio do ratusza.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości:

  • od 1 lipca umożliwić odbiór odpadów
  • do 19 lipca złożyć deklarację z uwzględnieniem nowych stawek w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby, bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu dzielnicy
  • do 28 dnia każdego miesiąca (w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiąca) wnosić miesięczną opłatę na konta udostępnione na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz w urzędach dzielnic

Mieszkańcy domów wielorodzinnych powinni poinformować zarząd nieruchomości o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu oraz wybranym sposobie zbierania odpadów. Należy również pamiętać o aktualizowaniu tych informacji u zarządcy po każdej zaistniałej zmianie.

Nie pozwolę, żeby warszawiacy odczuli negatywne skutki wprowadzania nowego systemu. Wystarczy ustna relacja umowna między mieszkańcami a firmami. Mieszkańcy nie muszą zatem podpisywać nowych umów. Wszystkie obecne umowy, łącznie z wypowiedzianymi, będą kontynuowane przez firmy odbierające odpady. Tak, jak wyniesiemy śmieci i firma X odbierze je 2 razy w tygodniu, tak samo będzie i później. Wystarczy, że będziemy jak dotychczas wyrzucać nasze śmieci do altanek śmietnikowych, a firmy będą je odbierać. To spełnia wymogi umowy dorozumianej. Porozumienie między Miastem a firmami będzie gwarantowało firmom, że będziemy płacić za usługi odbioru śmieci, a nam – że firma będzie odbierała śmieci od mieszkańców – mówiła na wczorajszej sesji Rady Miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych w okresie przejściowym zapłacą:

– w przypadku osób mieszkających samotnie: 10 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.

Właściciele domów jednorodzinnych będą uiszczać comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych śmieci według następujących stawek:

– osoby mieszkające samotnie: 30 zł,
– dwie osoby mieszkające wspólnie: 45 zł,
– trzy lub więcej osób mieszkających wspólnie: 60 zł.

Stawki za odpady niesegregowane będą wyższe o ok. 20%.

Zmiany dotyczyć będą również przedsiębiorców, którzy produkują odpady komunalne. Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności 120 l zapłacą 15 zł. Za odbiór 240 l śmieci zbieranych w sposób selektywny stawka wyniesie 19 zł, za 660 l – 37 zł, za 770 l – 40 zł, za 1100 l – 45 zł. Jednrazowe opróżnienie pojemnika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności 3 500 l będzie kosztowało 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł.


AKTUALIZACJA 06/06/2013:

Program pomostowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

W związku z wczorajszym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów został wydłużony termin jego rozstrzygnięcia. Na ten okres Warszawa ma opracowany „program pomostowy” pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie systemu do czasu wyboru firm w przetargach. To rozwiązanie gwarantuje odbiór śmieci z wszystkich nieruchomości po 1 lipca 2013 r.

Planowane jest, aby do 31 grudnia 2013 r. firmy, które do tej pory odbierały od mieszkańców odpady komunalne robiły to na dotychczasowych zasadach (z taką samą częstotliwością odbioru i z wykorzystaniem obecnych pojemników). Miasto będzie płatnikiem faktur wystawianych dla poszczególnych mieszkańców. Oznacza to, że warszawiacy będą uiszczać opłaty wyłącznie do samorządu zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

W najbliższym czasie rozpatrywane jest wprowadzenie niższych miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych uiszczanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości:

  1. Od 1 lipca umożliwić odbiór odpadów.
  2. Do 19 lipca złożyć deklarację z uwzględnieniem nowych stawek w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby właściciela lub zarządcy bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu dzielnicy.

  3. Do 28 dnia każdego miesiąca (w lipcu 2013 r. do dnia 29 miesiąca) wnosić miesięczną opłatę na konta samorządu udostępnione na stronach internetowych Urzędu oraz w urzędach dzielnic.

W przypadku pojawienia się nieprawidłowości do dyspozycji mieszkańców jest numer infolinii 800 70 70 47, pod którym będzie można zgłaszać problemy z odbieraniem śmieci.


Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu 7 marca, przyjęła uchwały określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do końca maja składać będą mieszkańcy.

Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:
– jednoosobowe gospodarstwa domowe – 19,50 zł,
– dwuosobowe gospodarstwa domowe – 37 zł,
– trzyosobowe gospodarstwa domowe – 48 zł,
– gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób – 56 zł.
Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, będą uiszczać opłatę wyższą o 40%.
Więcej informacji na stronie Urzedu Gminy Praga Południe:

http://www.pragapld.waw.pl/nowy-system-gospodarowania-odpadami-w-stolicy.html#start