Select Page

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
Tel.: (22) 445 50 00
Fax: (22) 445 50 05

Gdzie sprawdzać lub zgłaszać informacje o awariach wodociągowych: