ZNAJDŹ NA KĘPIE (kategorie):
Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycją systemu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie.
Zakłada ona, że stawki mają być ustalane od gospodarstwa domowego i uzależnione od powierzchni mieszkania.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Nowa metoda opiera się na wyliczeniach w zależności od gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł.
Jednak dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie, przewidziana jest ulga, dzięki której finalna opłata spadnie do 98 zł.

W zabudowie wielolokalowej wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek.
Dla mieszkań o powierzchni:

  • do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł;
  • od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł;
  • od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł;
  • od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł,
  • a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy, opłata będzie podwyższona.

Nowy sposób naliczania opłat będzie przejrzysty i prosty w obsłudze. Propozycja zakłada, że wysokość stawki każdego miesiąca będzie stała, dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie wiedział od razu jaką opłatę musi uiścić za wywóz śmieci. Potrzeba złożenia deklaracji wystąpi tylko w razie zmiany liczby gospodarstw domowych w nieruchomości.

 
%d bloggers like this: