Select Page
17.12.2021 Rada m.st. Warszawy zmuszona była zmienić system naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie.
Nowy system zakłada, że stawki mają być ujednolicone/zryczałtowane, odrębnie dla mieszkań i odrębnie dla domów jednorodzinnych.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Nowe stawki za odbiór śmieci, będą obowiązywać w stolicy od 1 stycznia 2022 r i będą wynosić:

  • 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej (mieszkanie w bloku, kamienicy)
  • 107 zł od gospodarstwa jednorodzinnego (dom).
Zmianie nie uległa wysokość ulgi dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady – w tym przypadku opłata obniżona będzie o 9 zł.
W listopadzie 2021, Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycją systemu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie.
Zakłada ona, że stawki mają być ustalane od gospodarstwa domowego i uzależnione od powierzchni mieszkania.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Nowa metoda opiera się na wyliczeniach w zależności od gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł.
Jednak dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie, przewidziana jest ulga, dzięki której finalna opłata spadnie do 98 zł.

W zabudowie wielolokalowej wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek.
Dla mieszkań o powierzchni:

  • do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł;
  • od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł;
  • od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł;
  • od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł,
  • a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy, opłata będzie podwyższona.