Select Page

AKTUALIZACJA 27/08/2018:

Na Saskiej Kępie mamy 9 stacji Veturilo:

  • ul. Wybrzeże Szczecińskie – Stadion Narodowy, numer stacji: 9681
  • Rondo Waszyngtona (Veturilko) – numer stacji 9715
  • Rondo Waszyngtona – numer stacji 9682/96821
  • ul. Francuska – Walecznych, numer stacji: 9685
  • ul. Międzynarodowa – Walecznych, numer stacji: 9686
  • ul. Afrykańska – Egipska, numer stacji: 9693
  • ul. Brukselska – bezpośrednio przy PROMie Kultury Saska Kępa – numer stacji: 9689
  • Al. Stanów Zjednoczonych/Międzynarodowa – numer stacji: 9691
  • PKN Orlen, Wersalska – numer stacji 6435