Select Page

31/03/2019 upływa „zwyczajowy”, coroczny termin wnoszenia opłat za użytkowanie/dzierżawę wieczystą.

Jednak, z uwagi na przyjętą w zeszłym roku ustawę dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, mieszkańcy, którzy jeszcze nie otrzymali potwierdzenia przekształcenia prawa własności (większość z nas)  nie są pewni jak powinni w tej sytuacji się zachować i czy powinni płacić w tym roku opłatę za użytkowanie wieczyste. Ponieważ sprawa nie jest jasna i klarowna, zwróciliśmy się do Urzędu Dzielnicy Praga Południe o jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii i poniżej zamieszczamy odpowiedź jaką uzyskaliśmy z Urzędu:

Do czasu potwierdzenia przez organ faktu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa, poprzez wydanie zaświadczenia, dotychczasowy użytkownik wieczysty powinien wnosić opłatę za użytkowanie wieczyste w dotychczas obowiązującej wysokości.

Jeżeli nieruchomość spełniać będzie kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dokonana wpłata może zostać zaliczona na poczet opłaty rocznej za przekształcenie lub – po zgłoszeniu organowi stosownego zamiaru – pomniejszać zobowiązanie właściciela gruntu wynikające z ustalonej opłaty jednorazowej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie wszystkie nieruchomości spełnią warunki określone w ustawie i do momentu otrzymania zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty nie ma pewności, że dany grunt przekształcił się na własność. Powyższe stanowisko jest tożsame z przesłanymi do M.st. Warszawy wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.””

⚠️Drogi Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, czy można prosić o jasny komunikat w sprawie opłat za użytkowanie…

Opublikowany przez SaskaKepa.info – praktyczny przewodnik po Saskiej Kępie Piątek, 22 marca 2019

Przypominamy zatem, że termin zapłaty dorocznej opłaty za użytkowanie wieczyste upływa 31 marca każdego roku. Zwyczajowo, co roku płacimy tę samą kwotę, o ie nie otrzymaliśmy z Urzędu pisma o zmianie tejże.
Jeśli nie pamiętacie w jakiej wysokości opłatę należy uiścić, należy jak najszybciej zgłosić się z pytaniem do Urzędu Dzielnicy.