Select Page

Uwaga mieszkańcy stolicy! Radni m.st. Warszawy zadecydowali, że od kwietnia 2021 r. opłaty za odpady będą naliczane...

Opublikowany przez Miasto Stołeczne Warszawa Czwartek, 26 listopada 2020

Od 1 grudnia 2020 01 kwietnia 2021 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.
Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu systemu naliczania opłaty od ilości zużytej wody.

Uchwały:

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielo-lokalowych domów będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE Z WODOMIERZEM:

Od grudnia 2020 r. mieszkańcy Warszawy będą płacić za śmieci według zużycia wody: 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie.
Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy).

Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy).
Nie będzie jednak uwzględniona woda bezpowrotnie zużyta, czyli ta, która np. służy do podlewania ogródka (wg wskazania podlicznika).
Pod uwagę będzie brana jedynie woda wykorzystywana na tzw. cele bytowe, czyli to, co wypływa z kranu i trafia do kanalizacji.

Przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę to 2,5 m³, opłata wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe).
Zakładając zużycie 4 m³ kranówki w miesiącu, jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.

Aby chronić rodziny wieloosobowe, miasto będzie wspierać warszawiaków posiadających Kartę Dużej Rodziny.

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE BEZ WODOMIERZA:

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, stawka naliczona zostanie według wzoru: liczba mieszkańców x 4m³ wody x 12,73 zł.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE (BIZNES):

W nieruchomościach mieszanych, niezamieszkałych (np. salon fryzjerski w kamienicy) opłaty będą naliczane wg normy zużycia wody określonej w załączniku do uchwały i pomnożone przez 12,73 zł.

Ryczałt 4m³/osobę to zbliżone, średnie miesięczne zużycie wody w Warszawie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

W domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych przyjęta jest stała opłata – 181,90 zł rocznie.

Nieruchomości niezamieszkane, objęte miejskim systemem gospodarki odpadami (np. miejskie szkoły, domy kultury, ośrodki sportu) będą rozliczane wg pojemności pojemników.