Select Page
10/05/2021 (poniedziałek), 19:00, PROM Kultury Saska Kępa ONLINE:

Warszawskie Spotkania Muzyczne 2021: Kuba Sokołowski.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/897252024188839/.

Kuba Sokołowski – fortepian z gościnnym udziałem Szábolcsa Esztényi’ego

Na program koncertu składają się utwory autorstwa Szabolcsa Esztényi’ego i Jana Gacy. Wybór pracy nad cyklem Muzyk Kreowanych sięga jeszcze czasów studiów Kuby Sokołowskiego, gdzie pod okiem prof. Esztenyi’ego odbywała się praca nad owym cyklem uwiecznionym na krążku wydanym w 2019 roku (Bołt Records). Cykl melodii ludowych Jana Gacy wziął swój początek w 2020 roku. We współpracy z Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” i fundacją „Automatophone” powstały współcześnie odczytane melodie tradycyjnej muzyki ludowej, zrealizowane jako projekt Radical Songbook, z którego pochodzą melodie składające się na koncert.

W programie:

Szábolcs Esztényi:
Muzyka kreowana nr 3 in memoriam Tomasz Sikorski (1989)
Jan Gaca- 5 melodii ludowych: (lata 40-te XX w.):
– Oberek ciągły
– Od Przysuchy chmura idzie
– Nie ruszą koniki drobno
– Mazurek po Zarasiu
– Mazurek po Wandzie Osińskiej
Szábolcs Esztényi:
Muzyka kreowana nr 2 in memoriam Andrzej Bieżan (1989)

Wszystkie koncerty będą transmitowane w internecie.
Dostęp do transmisji jest bezpłatny.
Tam, gdzie wstęp na koncerty będzie możliwy, także będzie bezpłatny.
Aktualne informacje o możliwości wstępu na koncerty będą zamieszczane na stronie internetowej Festiwalu www.wsm.art.pl.