Select Page
Biuro Ochrony Środowiska miasta stołecznego Warszawy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przyszłego kształtu nowego Regulaminu Korzystania z Parku Skaryszewskiego!

Co znajdzie się w regulaminie?  
 
 
Regulamin parku będzie aktem prawa miejscowego wprowadzonym uchwałą Rady m.st. Warszawy. Będzie miał formę, która umożliwi egzekwowanie go przez służby porządkowe.
 
 
Regulamin ureguluje:
 • zasady korzystania z publicznego terenu zieleni,
 • sposób poruszania się po parku,
 • zapewni porządek publiczny w parku,
 • zapewni ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa obywateli.

 

Czego nie będzie w regulaminie?
 
 
Regulamin nie będzie obejmował szczegółowych zasad organizowania wydarzeń na terenie parku. Zasady te określa Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie organizowania wydarzeń w Parku Skaryszewskim.
 
 
Jakie są ograniczenia regulaminu?
 
 
W regulaminie nie możemy powtarzać zasad, które wynikają z innych przepisów prawa, a w szczególności:
 • zaśmiecania i zanieczyszczania,
 • uszkadzania i niszczenia mienia,
 • wyrywania, niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu,
 • płoszenia, chwytania, zabijania zwierząt,
 • zakłócania ciszy i hałasowania,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
 • palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,
 • grillowania i biwakowania.

 

 
 
 
O co pytamy? 
 
 
Chcemy zebrać:
 • opinie na temat regulaminu,
 • pomysły na to, co mogłoby znaleźć się jeszcze w regulaminie.

 

 
Co potem?
 
Przeanalizujemy wnioski z konsultacji. Sprawdzimy, czy propozycje są zgodne z prawem i nie są uregulowane innymi przepisami prawa. Poinformujemy, które elementy możemy uwzględnić, a które nie i dlaczego. Informacje znajdą się w raporcie z konsultacji, który będzie dostępny na tej stronie.
 
 
 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 
 
Podziel się swoją opinią:
 

 • podczas spotkania:
  • 3 października (poniedziałek) o 18, w Teatrze Powszechnym przy Zamoyskiego 20
  • przedstawimy przygotowany projekt regulaminu korzystania z Parku Skaryszewskiego
  • odpowiemy na pytania i zbierzemy opinie
 • mejlowo:
Chcesz zaprosić znajomych na konsultacje? 
 
 
Pobierz i wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go w swojej okolicy.
Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych.