Select Page

W związku z planowanymi masowymi imprezami na Stadionie Narodowym, obszar Saskiej Kępy będzie każdorazowo objęty czasowym zakazem ruchu pojazdów.

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy wyznacza Strefę Czasowego Zakazu Ruchu ograniczoną od północy – ul. Waszyngtona, od południa – Al. Stanów Zjednoczonych, od zachodu – ul. Wał Miedzeszyński, a od wschodu – Kanałem Wystawowym.

W celu zapewnienia sprawnego dojazdu do posesji i firm, mieszkańcy Saskiej Kępy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym terenie, otrzymają bezpłatnie identyfikatory uprawniające do poruszania się pojazdem po Strefie Czasowego Zakazu Ruchu, z okresem ważności na 3 lata.
Obecnie identyfikatory dla osób fizycznych wydawane są w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 39). 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą po identyfikatory zapraszamy do stanowiska nr 1 także w Wydziale Obsługi Mieszkańców.