Select Page

Stół Powszechny

ul. Zamoyskiego 20

STÓŁ POWSZECHNY to kawiarnia oraz wspólna przestrzeń warsztatowa fundacji Strefa WolnoSłowa i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera.

IDEA STOŁU POWSZECHNEGO

Wiele małych stolików. Wiele małych historii. Indywidualne opowieści. Historie starszych, młodszych, historie opowiedziane przez dzieci i dorosłych, przez Polaków oraz wszystkich przybyłych z daleka. Przez osoby zamieszkujące miasto przez chwilę albo przez całe życie. Małe historie i fragmenty składające się na dzieje miasta, miejsca tworzące wielką Historię. Ludzie. Spotkania, warsztaty, dyskusje.

Miejsce otwarte w ciągu dnia na różnorodne działania twórcze, zajęcia teatralne, muzyczne, wizualne. Otwarte na zbieranie opowieści, na rozmowę – przy kawie i poprzez sztukę. Tętniące życiem, głosami, dźwiękami. I jeden duży stół.

STÓŁ POWSZECHNY – układany kilka razy w miesiącu ze wszystkich innych stolików. Historie, które spotykają się w jednej opowieści. Opowieści, dźwięki, wizualizacje zebrane i stworzone podczas zajęć warsztatowych składają się na jedną narrację – na spektakl – spotkanie przy wspólnym stole, przy którym mieszkańcy, widzowie, uczestnicy warsztatów, stali bywalcy i nowo przybyli zasiadają do wspólnego posiłku.

Biorą udział we wspólnej kolacji przeplatanej formami muzycznymi, performatywnymi i wizualnymi stworzonymi przez nich samych podczas warsztatów twórczych pod okiem profesjonalnych artystów, ponieważ, jak mówił Brecht: “teatr zmienia przede wszystkim tych, którzy go tworzą”.

WYDARZENIA W STOLE POWSZECHNYM:

<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/stolpowszechny/" data-tabs="events" data-width="600" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/stolpowszechny/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/stolpowszechny/">Stół Powszechny</a></blockquote></div>