Select Page

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi aktualizacja na dzień 30.04.2016 r. – podajemy za stroną http://www.zgnpragapld.waw.pl:

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, co do których przed Prezydentem m.st. Warszawy toczą się postępowania administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

Prezentowany wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dawnych właścicieli lub ich następców prawnych jest aktualny na dzień jego sporządzenia. Ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Wykaz ten ani żadna jego część bez pisemnej zgody Prezydenta m.st. Warszawy nie może być wykorzystany w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowany jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

UWAGA: Ewentualne różnice pomiędzy ujętymi w liście a istniejącymi budynkami mogą wynikać z:

 • powojennych zmian numerów policyjnych nieruchomości
 • powojennych zmian przebiegu ulic
 • powojennych zmian nazewnictwa ulic
 • zmian w oznaczeniu nieruchomości wynikających z tabel likwidacyjnych
 • zmian spowodowanych przekształceniami architektoniczno-urbanistycznymi niektórych terenów
 • rozbieżności powstających w określaniu powierzchni niektórych dawnych nieruchomości
 • hipotecznych.

Dzielnica Praga Południe, obszar Saska Kępa:

 • 1. ADAMPOLSKA 2 OB. SASKA 102/104,
 • 2. ADAMPOLSKA 9
 • 3. ANGORSKA 15
 • 4. ANGORSKA 19
 • 6. BAJOŃSKA 13
 • 7. BAJOŃSKA 4
 • 10. BEREZYŃSKA 18A
 • 11. BEREZYŃSKA 29A
 • 12. BEREZYŃSKA 32
 • 13. BEREZYŃSKA 35
 • 14. BEREZYŃSKA 4
 • 15. BEREZYŃSKA 42
 • 16. BEREZYŃSKA 4A
 • 17. BEREZYŃSKA 7A
 • 18. BERNEŃSKA 2
 • 32. BRAZYLIJSKA 26
 • 33. BRUKSELSKA 44 D. HASKA 5/7
 • 42. DABRÓWKI 7
 • 43. DABRÓWKI 9/11
 • 45. ELSTERSKA 8
 • 46. ELSTERSKA 12
 • 47. ESTOŃSKA 6
 • 50. FRANCUSKA 10a
 • 51. FRANCUSKA 16
 • 52. FRANCUSKA 21
 • 53. FRANCUSKA 23
 • 54. FRANCUSKA 24
 • 55. FRANCUSKA 27
 • 56. FRANCUSKA 34
 • 57. FRANCUSKA 48
 • 58. FRANCUSKA 50
 • 59. FRANCUSKA 6
 • 64. GENEWSKA 15
 • 65. GENEWSKA 38
 • 66. GENEWSKA 4
 • 112. IRLANDZKA 10
 • 113. IRLANDZKA 3
 • 114. IRLANDZKA 4
 • 115. IRLANDZKA 5
 • 116. JAKUBOWSKA 4
 • 121. KATOWICKA 10
 • 122. KATOWICKA 8A
 • 162. KRYNICZNA 1
 • 163. KRYNICZNA 28
 • 176. LIPSKA 18
 • 177. LIPSKA 21
 • 178. LIPSKA 28
 • 179. LIPSKA 3
 • 181. LONDYŃSKA 17 I 19
 • 182. LONDYŃSKA 20
 • 183. LONDYŃSKA 21, 23, 25 i 27 (d. ANGORSKA 18 róg LONDYŃSKIEJ)
 • 184. SASKA 44 I 46
 • 185. LONDYŃSKA 8
 • 190. ŁOTEWSKA 10
 • 191. ŁOTEWSKA 15 I 15A
 • 199. MEKSYKAŃSKA 1/ZWYCIĘZCÓW 37
 • 210. MIĘDZYNARODOWA 45
 • 211. MIĘDZYNARODOWA 53
 • 224. NIEKŁAŃSKA 30
 • 225. NIEKŁAŃSKA 42
 • 232. NURSKA 4
 • 233. OBROŃCÓW 3
 • 235. OBROŃCÓW 12A
 • 236. OBROŃCÓW 14
 • 237. OBROŃCÓW 21
 • 238. OBROŃCÓW 31
 • 239. OBROŃCÓW 45
 • 240. OBROŃCÓW 54
 • 264. PARYSKA 12
 • 265. PARYSKA 11/15
 • 266. PARYSKA 24
 • 267. PARYSKA 28
 • 268. PARYSKA 31
 • 269. PARYSKA 9
 • 270. PARYSKA 37
 • 271. PESZTEŃSKA 2
 • 272. PESZTEŃSKA 28
 • 285. POSELSKA 4
 • 286. POSELSKA 6
 • 287. POSELSKA 25
 • 300. RZYMSKA 21
 • 304. SASKA 60
 • 323. STYKI 3
 • 324. STYKI 5
 • 325. STYKI 5A
 • 326. STYKI 7
 • 355. SZCZUCZYŃSKA 12
 • 356. SZCZUCZYŃSKA 5
 • 357. SZCZUCZYŃSKA 8
 • 366. WALECZNYCH 7
 • 367. WALECZNYCH 10
 • 368. WALECZNYCH 14
 • 369. WALECZNYCH 18
 • 370. WALECZNYCH 30
 • 371. WANDY 4 i 4A
 • 372. WANDY 11
 • 373. WANDY 13
 • 374. WASZYNGTONA 63
 • 375. WASZYNGTONA 98
 • 397. ZWYCIĘZCÓW 11
 • 398. ZWYCIĘZCÓW 15
 • 399. ZWYCIĘZCÓW 19
 • 400. ZWYCIĘZCÓW 2
 • 401. ZWYCIĘZCÓW 37

Pełną listę nieruchomości objętych roszczeniami na Pradze Płd. można znaleźć tu: http://www.zgnpragapld.waw.pl/artykul/wykaz-nieruchomosci-zabudowanych-objetych-roszczeniami-dekretowymi-30-04-2016