Select Page
Dzięki uprzejmości Urzędu Dzielnicy Praga Południe (Wydziału Architektury i Budownictwa) oraz przy wsparciu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udało nam się przygotować dla Was drugi „poradnik” dotyczący kwestii ochrony konserwatorskiej na Saskiej Kępie.

W poprzednim wpisie, dotyczącym ochrony zieleni, wyjaśnialiśmy, że z uwagi na nadzór konserwatorski wszelkie wycinki zieleni na Kępie wymagają uprzedniej zgody Konserwatora.

W niniejszym wpisie podejmujemy kwestie ochrony konserwatorskiej nieruchomości i staramy się w miarę jasno przedstawić Wam w jakim zakresie prace budowlano-remontowe na Saskiej Kępie wymagają uzyskania wcześniejszych pozwoleń.

 

Strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa” – granice obszaru wpisanego do rejestru zabytków (nr Rej. A-942A):

 • od wschodu – ul. Saska wraz z zabudowa po obu stronach ulicy;
 • od południowego wschodu – ul. Zwycięzców – ul. Brukselska;
 • od zachodu – ul. Wał Miedzeszyński;
 • od północy – Al. Ks.J. Poniatowskiego – Al. Waszyngtona.

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zabytki

KONSERWATOR ZABYTKÓW – ZASADY UZGADNIANIA INWESTYCJI I ROBÓT BUDOWLANYCH ( podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo Budowlane tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 j.t. ze zmianami)

1. Na obszarze wpisanym do Rejestru Zabytków

 • Roboty zewnętrzne – do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia inwestor dołącza decyzję KZ;
 • Roboty z katalogu robót niewymagających pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego) – zawsze na zgłoszenie (nie ma zwolnień wynikających z art. 30 – czyli takich robót, które nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia);
 •  Roboty wewnętrzne – nie trzeba uzgadniać z konserwatorem.

2. Budynek w Rejestrze Zabytków

 • wszystkie roboty budowlane na pozwolenie na budowę + decyzja konserwatora zabytków dołączona do wniosku – dołącza inwestor.

3. Budynek w gminnej ewidencji zabytków (ale poza obszarem wpisanym do RZ)

 • uzgadnia organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 39 ust. 3 PB po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę przez inwestora – tylko roboty zewnętrzne!

4. Budynek w gminnej ewidencji i w obszarze wpisanym do RZ

 • jak w punkcie 1.

5. Budynek na obszarze wpisanym do RZ i indywidualnie w RZ

 • jak w punkcie 2

UWAGA!

 • Na obszarze wpisanym do Rejestru Zabytków obowiązek przedłożenia do wniosku decyzji – zgody Konserwatora dotyczy wszystkich robót budowlanych (również takich jak remont elewacji budynku, remont ogrodzenia, powieszenie szyldu, reklamy, wymiany okien, budowa sieci, przyłączy, montaż urządzeń itd. itp.).
 • Budynki w ewidencji – zgodnie z art. 39 ust. 3 PB organ administracji uzgadnia z konserwatorem tylko roboty zewnętrzne i tylko te, które wymagają pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak, w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia organ uzna, że zakres robót w istotny sposób wpłynie na wygląd budynku, to może wnieść sprzeciw do zgłoszenia i nałożyć obowiązek pozwolenia na budowę – wtedy mamy możliwość przesłania wniosku do KZ do uzgodnienia.
 • bieżąca konserwacja – zgodnie z prawem budowlanym, realizacja bieżącej konserwacji nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, ale z uwagi na nadzór konserwatorski na Saskiej Kępie, inwestor powinien uzgodnić te roboty z KZ, o ile dotyczą zewnętrznej części budynku.