Znajdź na Kępie:

Ponieważ na Saskiej Kępie nie mamy miejsca, w którym można oddać kłopotliwe odpady/śmieci, za naszym Urzędem Dzielnicy, wrzucamy informację o najbliższych Saskiej Kępy:

„Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-i, zlokalizowane odpowiednio w Dzielnicy Mokotów przy ul. Zawodzie 16 tel. 22 593 05 055 oraz w Dzielnicy Białołęka przy ul. Płytowej 1 tel. 22 811 08 53. Oba punkty czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 21.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK-i przyjmują m.in. takie odpady jak pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, odzież, świetlówki, farby i opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne, przeterminowane leki oraz „elektrośmieci”. 

Dodatkowo uruchomiono również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK-i, które w wyznaczonych punktach Dzielnic odbierają odpady kłopotliwe takie jak opakowania po olejach (innych niż spożywcze), detergentach, środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, farby, opakowania po farbach, tusze, tonery do drukarek oraz baterie i akumulatory.

W Dzielnicy Praga – Południe MPSZOK-i zlokalizowane są:

  • ul. Bora – Komorowskiego (przy pływalni „Wodnik”) w środy od godz. 17.00 do 18.30
  • ul. Terespolska 4 (róg Stanisławowskiej) w soboty od godz. 16.00 do 17.30

Wykaz pozostałych lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych kłopotliwych, harmonogram pracy oraz Regulamin korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy znajduje się na stronie https://czysta.um.warszawa.pl.”

http://www.pragapld.waw.pl/punkty-selektywnego-zbierania-odpad%C3%B3w-komunalnych.html#start


Jednocześnie przypominamy, że inne informacje o tym gdzie można oddać leki, termometry, baterie itp. znajdziecie tu: http://saskakepa.info/2012-08-10-gdzie-oddac-odpady-niebezpieczne-np-baterie-leki/

syrenka_zielona

 
%d bloggers like this: