Select Page

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman: ul. Walecznych 59

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Biuro Fundacji: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel. / faks: +48 22 616 02 68 / +48 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

KRS 0000204426

Dane do faktury:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25 676