Select Page

Polska Federacja Scrabble

ul. Niekłańska 9/11/12

Nazwa Ulica Kod Telefon e-mail strona www Prezes Obszary działania KRS Czy jest OPP?
Polska Federacja Scrabble Niekłańska 9/11/12 03-924 Warszawa 693334025 wszkole@scrabble.info.pl www.pfs.org.pl Oświata, Hobby, Kultura i Sztuka, Ochrona i Promocja Zdrowia, Problemy Uzależnień, Sport, Turystyka, Wypoczynek 125204 nie