Select Page

Zarejestrowanie się do udziału w Referendum, bez meldunku, możliwe jest jeszcze przez:

Nie jesteś na stałe zameldowany w Warszawie? Nadal możesz wziąć udział w referendum. Wystarczy dopisać się do listy wyborców.

Według obowiązującego Kodeksu Wyborczego (art. 5 pkt 9) , że stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Więcej informacji w Kodeksie Wyborczym ).

W zbliżającym się referendum, które odbędzie się 13 października 2013 roku w Warszawie, będą mogli wziąć udział przede wszystkim osoby zameldowane w Warszawie.

Oprócz tego swój głos będą mogli oddać również:

  • osoby zameldowane w Warszawie na czas określony
  • niezameldowani mieszkańcy Warszawy

Wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy mieszkają, uczą się i pracują w stolicy, mogą zostać dopisani do rejestru wyborców. Wystarczy złożyć wymagane dokumenty do urzędu dzielnicy, w której zamieszkujemy.
Jakie dokumenty należy złożyć?

  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • Kserokopię ważnego dokumentu tożsamości
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • Pisemną deklarację, w której osoba składająca wniosek podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Warszawy

Urzędnicy mają 3 dni na rozpatrzenie wniosku od daty jego złożenia.

Urzędnicy mogą również zażądać okazania umowy najmu mieszkania w Warszawie lub innych dokumentów mogących potwierdzić stały pobyt w mieście.

Ważne:  jeśli ktoś zostanie wpisany do rejestru w Warszawie, zostanie automatycznie wykreślony z rejestru w miejscu, w którym był wpisany wcześniej, np. w mieście, gdzie jest zameldowany na stałe. Urzędy przesyłają między sobą informacje na ten temat. – Nie ma możliwości przepisania się jednorazowo.

UWAGA: dokumenty można składać najpóźniej do piątku 11 października 2013 roku, czyli w ostatni roboczy dzień poprzedzający wydrukowanie spisów wyborczych.