Select Page

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listy kandydatów na radnych.

Na Pradze-Południe o głosy ponad 142 tysięcy wyborców i 25 mandatów do Rady Dzielnicy będzie się ubiegać aż 326 kandydatów zgłoszonych przez 10 komitetów wyborczych.

Poniżej znajdziecie informacje dot. komitetów zgłaszających kandydatów na Saskiej Kępie oraz linki do list kandydatów, podawane przez PKW.

Pełen spis kandydatów w ramach okręgu wyborczego nr 3 – Saska Kępa:

lista-kandOkręgi Wyborcze

Okręg Granice list kandydatów mandaty
1 10 102 7
2 9 98 7
3 – Saska Kępa 7 53 5
4 8 73 6

Kandydaci w obwodach

Skrót nazwy komitetu wyborczego Okręgi razem lista kandydatów
1 2 3
Saska Kępa
4
KKW SLD Lewica Razem 12 14 0 0 26 Kandydaci
KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 6 5 5 5 21 Kandydaci
KW Platforma Obywatelska RP 14 14 10 11 49 Kandydaci
KW Warszawa Społeczna 14 14 0 12 40 Kandydaci
KW Warszawska Wspólnota Samorządowa 13 14 10 12 49 Kandydaci
KW Prawo i Sprawiedliwość 14 13 10 12 49 Kandydaci
KWW Patriotyzm i Kultura 5 0 0 0 5 Kandydaci
KWW Sprawiedliwości Społecznej – P. Ikonowicz 8 7 6 7 28 Kandydaci
KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW MIASTO JEST NASZE 10 10 6 9 35 Kandydaci
KWW ANDRZEJA ROZENKA 6 7 6 5 24 Kandydaci
Podsumowanie 102 98 53 73 326

Komitety wyborcze o zasięgu ogólnopolskim

Nazwa
Skrót
Sygnatura
Typ komitetu
Koalicyjny Komitet Wyborczy Centrolewica Razem KKW Centrolewica Razem ZPOW-7501-02/14 komitet wyborczy koalicji partii
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia KW Demokracja Bezpośrednia ZPOW-7500-05/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin KW Liga Polskich Rodzin ZPOW-7500-21/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski KW Narodowego Odrodzenia Polski ZPOW-7500-16/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy „Nowa Polska” KW Nowa Polska ZPOW-7502-03/14 komitet wyborczy organizacji lub stowarzyszenia
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke ZPOW-7500-01/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Oburzeni KW Oburzeni ZPOW-7502-01/14 komitet wyborczy organizacji lub stowarzyszenia
Komitet Wyborczy Organizacja Narodu Polskiego-Liga Polska KW ONP-LP ZPOW-7500-22/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna-demokraci.pl KW Partia Demokratyczna-demokraci.pl ZPOW-7500-17/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Partia Libertariańska KW Partia Libertariańska ZPOW-7500-20/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Partia Zieloni KW Partia Zieloni ZPOW-7500-11/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP KW Platforma Obywatelska RP ZPOW-7500-06/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna ZPOW-7500-14/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina KW Polska Razem Jarosława Gowina ZPOW-7500-13/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy PSL ZPOW-7500-04/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe KW P-PZN ZPOW-7502-05/14 komitet wyborczy organizacji lub stowarzyszenia
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Wolność KWW P.O. Wolność ZPOW-7503-02/14 komitet wyborczy wyborców
Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej KW Prawica ZPOW-7500-08/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość KW Prawo i Sprawiedliwość ZPOW-7500-18/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska KW Ruch Autonomii Śląska ZPOW-7502-02/14 komitet wyborczy organizacji lub stowarzyszenia
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy KWW Ruch Narodowy ZPOW-7503-03/14 komitet wyborczy wyborców
Komitet Wyborczy Rycerze Maryi KW Rycerze Maryi ZPOW-7502-04/14 komitet wyborczy organizacji lub stowarzyszenia
Komitet Wyborczy Samoobrona KW Samoobrona ZPOW-7500-03/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie ZPOW-7500-19/14 komitet wyborczy partii politycznej
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem KKW SLD Lewica Razem ZPOW-7501-01/14 komitet wyborczy koalicji partii
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro ZPOW-7500-09/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP KW „Ojcowizna” RP ZPOW-7500-12-14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Stronnictwa Patriotycznego Polski i Polonii KW SPPiP ZPOW-7500-23/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne KW Stronnictwo Demokratyczne ZPOW-7500-15/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Twój Ruch KW Twój Ruch ZPOW-7500-10/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność ZPOW-7503-01/14 komitet wyborczy wyborców
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego KW Związku Słowiańskiego ZPOW-7500-02/14 komitet wyborczy partii politycznej
Komitet Wyborczy Związku Sybiraków KW Sybiraków ZPOW-7502-06/14 komitet wyborczy organizacji lub stowarzyszenia