Select Page

Od 19 do 30 stycznia 2015 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe Program „Zima w Mieście 2015”.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 16 placówkach (7 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 9 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym  w 4 obiektach OSiR); dzieci i młodzież będą miały zorganizowane liczne atrakcje. W feryjnych placówkach edukacyjnych uczestnicy programu będą korzystali  z posiłków (żywienie prowadzone jest w 3 szkołach podstawowych).

W Zespole Szkół nr 37, Al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane.

Dla uczestników Programu „Zima w Mieście” dzielnica przygotowała bogaty program edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano min. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy, dyskoteki. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Pływalnie: „Wodnik” i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”.

Karty uczestnika programu „Zima w Mieście 2015” będą  przyjmowane w szkołach i placówkach organizujących program „Zima w Mieście 2015” w okresie od 8 grudnia 2014 roku do 9 stycznia  2015 roku.

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście”  jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 5 stycznia 2015 roku –  w sekretariacie szkoły realizującej ww. program.

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2014/2015 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

 

Wykaz szkół i placówek Dzielnicy Praga-Południe, które będą realizowały program „Zima w Mieście 2015” w okresie od 19 do 30.01.2015 roku


Feryjne Placówki Edukacyjne

1.Szkoła Podstawowa nr 72 ul. M. Paca 44 nr tel. 22 810 28 69 (REGULAMIN)
2.Szkoła Podstawowa nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27nr tel. 22 617 72 32
3.Zespół Szkół Integracyjnych nr 75 ul. Bartosika 5 nr tel. 22 671 33 72
4.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 ul. A. Nobla 18/26 nr tel. 22 617 59 62
5.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. J. Dwernickiego 29 A nr tel. 22 870 03 81
6.Ognisko Pracy Pozaszkolnej 4 ul. M. Pawlikowskiego 3 nr tel. 22 613 55 46
7.Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 nr tel. 22 277 08 04

Feryjne Zajęcia Specjalistyczne

1.Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16 ul. Walewska 7A nr tel. 22 810 87 99
2.Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42 ul. Biskupia 50 nr tel. 22 610 27 80
3.Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 ul. Egipska 7 nr tel. 22 672 06 92
4.Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej ul. Meissnera 5 nr tel. 22 671 04 51 wew. 116
5.Dom Kultury ORION ul. Egipska 7 nr tel. 696 459 063


Ośrodki Sportu i Rekreacji

1.Pływalnia „Wodnik” ul. Abrahama 10 nr tel. 22 673 82 00
2.Pływalnia „Szuwarek” ul. Kwatery Głównej 13 nr tel. 22 879 77 51
3.Hala Sportowa „Saska” ul. Angorska 2 nr tel. 22 672 60 77
4.Hala Sportowa „Siennicka” ul. Siennicka 40 nr tel. 22 870 13 27

Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach programu „Zima w Mieście 2015”

1.Szkoła Podstawowa nr 72 ul. M. Paca 44 nr tel. 22 810 28 69
2.Szkoła Podstawowa nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27 nr tel. 22 617 72 32
3.Zespół Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5 nr tel. 22 671 33 72