Select Page

Spotkanie konsultacyjne ws. dróg dla rowerów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych

06/05/2015, 17:00

Prezentacja projektów oraz dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 6 maja (środa) o godz. 17.00 w PROM Kultury Saska Kępa (ul. Brukselska 23, róg Paryskiej i Wersalskiej).

Na Wasze uwagi do projektów czekamy do 14 maja. Można je składać pisemnie lub mailowo na adres rowery@um.warszawa.pl.
Projekty można obejrzeć tu:
Strona północna: http://rowery.um.warszawa.pl/droga-dla-rower-w-na-al-stan-w-zjednoczonych-p-n
Strona południowa (projekt zostanie opublikowany 27 kwietnia): http://rowery.um.warszawa.pl/droga-dla-rower-w-na-al-stan-w-zjednoczonych-i-ul-ostrobramskiej-p-d