Select Page

Przypominamy, że 31 grudnia 2015 roku stracą ważność obecnie użytkowane identyfikatory SK, uprawniające ich posiadaczy do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu, na terenie Saska Kępa, na Pradze-Południe. Aby uniknąć kłopotów takich, jak choćby stanie w kolejce po identyfikator, na przykład w grudniu, namawiamy do wcześniejszego uzyskania nowego identyfikatora.

Jest to możliwe już od 1 września 2015 roku.

Od tego dnia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe rozpoczęło się wydawanie nowych identyfikatorów SK, ważnych od 01 stycznia 2016 roku.

Chcąc ułatwić mieszkańcom Saskiej Kępy uzyskanie nowego identyfikatora, urząd dzielnicy uruchomił od 26 września 2015 roku, punkt wydawania identyfikatorów w PROM-ie Kultury na ul. Brukselskiej.

Punkt zamiejscowy wydawania identyfikatorów  w PROM’ie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23, czynny jest od 26 .09.2015 r w poniedziałki-piątki od 15.00 do 19.30 , w soboty od 9.00 do 14.00. Punkt będzie czynny do 18.12.2015 r.
Aby można było otrzymać nowy identyfikator, zainteresowana osoba jest zobligowana do złożenia w urzędzie dzielnicy lub w punkcie na ul. Brukselskiej, stosownego wniosku lub podania. Kontynuowana będzie zasada według której, nowe identyfikatory będą wydawane przez cały okres ich obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2018 roku.

Wzór wniosku (pdf) do wypełnienia.

Wzór podania (pdf) do wypełnienia.

Pełen komunikat Urzędu – TUTAJ.

Dotychczasowe (i jak rozumiemy nadal obowiązujące) zasady uzyskiwania identyfikatorów znajdziecie TUTAJ.

Obecnie identyfikatory dla osób fizycznych wydawane są w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 39).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą po identyfikatory zapraszamy do stanowiska nr 1 także w Wydziale Obsługi Mieszkańców.”