Select Page

09/10/2015, 16:00 – 19:00, Szk. Podst. 143:

DZIEŃ ZIEMNIAKA

ZAPRASZAMY DO SP143 NA DZIEŃ ZIEMNIAKA. BĘDZIE MOŻNA POBAWIĆ SIĘ, POŚPIEWAĆ, ZJEŚĆ ZIEMNIAKA POD KAŻDĄ POSTACIĄ…

Zaczynamy o 16:00. W planie:

16.40

Występ akrobatów

ABC pierwszej pomocy

,,Ziemniak

artystyczny”

,,Ziemniak

sportowy” + Quiz

,,Ziemniak rekreacyjny”

Kawiarenka

+ grill

17.00

Pokaz karate

Turniej Piłki nożnej

,,Ziemniak

artystyczny”

,,Ziemniak

sportowy” +

Quiz

,,Ziemniak rekreacyjny”

Kawiarenka

+ grill

Pokaz karate

17.20

Karaoke

Turniej Piłki nożnej

,,Ziemniak

artystyczny”

,,Ziemniak

sportowy”

,,Ziemniak rekreacyjny”

Kawiarenka

+ grill

18.00

Dyskoteka

Turniej Piłki nożnej

,,Ziemniak

artystyczny”

,,Ziemniak

sportowy”

,,Ziemniak rekreacyjny”

Kawiarenka

+ grill

I wiele innych atrakcji.

plakat dzien ziemniakaDodatkowo na imprezie będzie organizowana zbiórka  rzeczy przez funcaję „Ocalenie”.

Przy stoliku fundacji, będą warsztaty międzykulturowe. Będzie można tez poznać współzałozyciela fundacji z Gruzji, który będzie prezentował jedną z kaukaskich gier.

plakat-ocalenie