Select Page

HARMONOGRAM edycji 2015/2016:

  • zgłaszanie projektów – od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
  • dyskusje na projektami – od 15 lutego do 6 marca
  • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 14 marca do 31 maja
  • losowanie kolejności projektów na listach – do 2 czerwca
  • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca
  • głosowanie – od 14 do 24 czerwca
  • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 15 lipca

Więcej informacji: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/startuje-trzecia-edycja