Select Page

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na „Święto 100-lecia przyłączenia Grochowa Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy” i „XI edycji Swięta Saskiej Kępy”.

Będzie to wydarzenie wyjątkowe z wielu względów. Po raz pierwszy odbędzie się nie na ulicach Saskiej Kępy, a w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
Po raz pierwszy będzie to wydarzenie dwudniowe, które odbędzie się w dniach 21-22 maja (sobota-niedziela). Po raz pierwszy także jako jedna ze scen Święta zostanie wykorzystana Muszla Koncertowa, znajdująca się w Parku.
Rok 2016 jest rokiem obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy. Wydarzenie, odbywające się w Parku Skaryszewskim, będzie świetną okazją do integracji tych trzech, niezwykle różniących się charakterem części Pragi-Południe.

Zgłoszenia na Święto poprzyjmowane są w CPK od 15 lutego do 31 marca 2016 do godz. 16:00. Wyniki zostaną ogłoszone około 15 kwietnia.
Przyjmowane są oferty na stoiska artystyczne i gastronomiczne (spożywcze). Formularz jest jeden na każdy rodzaj stoiska.
Po raz pierwszy także wprowadzone zostały opłaty – 20 zł za stoisko, niezależnie od jego wielkości.

Jest to opłata za dwa dni imprezy i zostanie spożytkowana na zapewnienie dodatkowej nocnej ochrony stoisk oraz najem wózków transportowych, przy pomocy których będziecie Państwo mogli dowieźć ciężki towar na stoiska. Nie ma możliwości wjazdu samochodami na teren imprezy, Park Skaryszewski jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków i w związku z tym ruch pojazdów musimy ograniczyć do samochodów technicznych, obsługujących imprezę.

Opłaty pobierane będą w siedzibie CPK w momencie odbioru identyfikatora na stoisko. Proszę się zapoznać z wszystkimi informacjami, które znajdują się na formularzu zgłoszeniowym.

FORMULARZ (PDF)

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres ssk@cpk.art.pl lub przynosić do siedziby CPK, ul. Podskarbińska 2, pokój 210 (I piętro).
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje: ssk@cpk.art.pl