Select Page

29/05/2016 (niedziela), 16:00, Stół Powszechny:

Punktem wyjścia do debaty o zieleni na Pradze jest ogród społecznościowy powstający przy Teatrze Powszechnym w ramach projektu realizowanego przez Strefę WolnoSłową. Mimo, że na terenie Pragi i jej najbliższych okolic położonych jest kilka dużych parków, wciąż brakuje zieleni wokół kamienic i na ulicach. Wycinka istotnej części parku na Michałowie oraz brak włączenia nowych nasadzeń podczas remontu ulicy Targowej wywołały niezadowolenia po stronie lokalnych mieszkanek i mieszkańców. Praga potrzebuje więcej zieleni.

Warsztat nakierowany będzie na zmapowanie przestrzeni na terenie Pragi (lub szerzej: terenie objętym rewitalizacją), które mogłyby zostać zamienione w przestrzenie zielone. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie mogłyby się pojawić takie rozwiązania jak np.: ogrody wertykalne, ogrody społecznościowe, zielone dachy, parkiety, parki kieszonkowe, łąki kwietne, ogródki działkowe, wielofunkcyjna przestrzeń rekreacyjna (np. Błonia Stadionu Narodowego).