Select Page

W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie obowiązku rejestracji kart prepaid Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy  kartę SIM należy zarejestrować?
Nie ma takiego obowiązku, ale karty kupione przed 25 lipca 2016 r., które nie będą zarejestrowane do 1 lutego 2017 r., operator dezaktywuje.

Jak wygląda procedura rejestracji?
Rejestracja karty polega na podaniu operatorowi następujących danych:

1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
•    imię i nazwisko,
•    numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
•    nazwę,
•    numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Abonent podaje dane operatorowi przy zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Czy kartę prepaid możemy zarejestrować przez Internet?

Przepisy nie wykluczają możliwości przekazania danych przez abonenta w formie elektronicznej z wykorzystaniem Internetu, należy jednak pamiętać, że weryfikacja/potwierdzenie tożsamości drogą elektroniczna odbywać się będzie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.

Czy kartę można nadal kupić w kiosku lub sklepie? Czy przy zakupie trzeba okazać dowód tożsamości?
Sprzedaż kart SIM odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zakupu możemy dokonać w dowolnym miejscu bez obowiązku okazywania dokumentu tożsamości. Karta będzie jednak nieaktywna do czasu rejestracji.

Czy karta kupiona u operatora będzie działała od razu, czy trzeba będzie poczekać na weryfikację danych? Jak długo?
Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych:

  • nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych albo
  • po podaniu przez abonenta danych i potwierdzeniu ich drogą elektroniczną.

Przepisy nie wskazują terminu, w jakim taka rejestracja powinna zostać zrealizowana.

UWAGA!!! Jeśli dzwoni lub pisze ktoś podający się za osobę reprezentującą operatora nie należy mu ufać! Rejestracja karty SIM nie może odbywać się przez telefon ani za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jedynie w salonie operatora albo w firmie z nim współpracującej lub po wypełnieniu formularza online przez konsumenta i późniejszym potwierdzeniu tożsamości np. przez kuriera.
Pamiętaj! Wszystkie szczegóły związane z rejestracją kart prepaid musisz sprawdzić u swojego operatora.

źródło / więcej informacji: UKE


UWAGA na naciągaczy przekonujących, że kartę zarejestrować należy już teraz oraz na nieuczciwych pośredników wymagających kserokopii dowodu osobistego!

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart pre-paid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.

Pełny komunikat GIODO w tej sprawie: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9497/j/pl/

11013