Select Page

05/11/2016 (sobota), 09:00 – 18:00, Jordanek (ul. Nobla):

konsultacje ws. tramwaju na Gocław.

Jak informuje nas Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy, po miesiącach oczekiwań rozpoczynają się konsultacje dot. planowanej inwestycji tramwajowej. Spółka „Tramwaje Warszawskie” proponuje przede wszystkim przebieg przez ogrody działkowe. Teraz każdy może wyrazić swoje zdanie, skorzystajmy z tej możliwości!

Na Saskiej Kępie konsultacje odbywają się w „Jordanku” (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26) w niedzielę 23 października i w sobotę 5 listopada. W obu przypadkach w godz. 9.00-18.00. Zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz tłumaczenie migowe. Uruchomiono też specjalny mail z prośbą o goclaw@tw.waw.pl .Ponadto czynny będzie punkt na Gocławiu (Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2, sobota 22.X i niedziela 6.XI).

Jest też plakat z informacjami o konsultacjach, a przede wszystkim udostępnione zostały najważniejsze dokumenty, tj. analiza wielokryterialna i raport o oddziaływaniu na środowisko: http://tramwajnagoclaw.pl/. Dokumenty, o których ujawnienie zabiegano już wcześniej, pomogą lepiej zrozumieć wszystkie konsekwencje tej inwestycji.

14563585_765245980281852_5663499542944612848_n