Select Page

23/04/2017 (niedziela), 12:00, róg Międzynarodowej i Al. Waszyngtona:

spotkanie / protest dot. budowy tramwaju na Gocław.

ZATRZYMAĆ TRAMWAJ, UCHWALIĆ PLAN!
Władze miasta, władze dzielnicy i Tramwaje Warszawskie nadal ignorują nasz głos. Nie tylko kontynuują przygotowania do budowy absurdalnej linii tramwajowej z Gocławia do alei Waszyngtona, ale jeszcze zwiększają skalę tej inwestycji. Najnowsza wersja to 60 metrów szerokości – tyle przeznaczają dla niej w sztucznie wydzielonym projekcie planu zagospodarowania. Dla porównania – 60 metrów to dwukrotna szerokość mostu Łazienkowskiego albo wysokość 18-piętrowego budynku.

Przypomnijmy, że już dawno miał być uchwalony zgodny ze studium JEDEN PLAN DLA CAŁEGO OBSZARU. W kwietniu 2014 roku pan Burmistrz Tomasz Kucharski mówił tak: „Jestem przekonany, że zacząć trzeba od planu miejscowego. Jeżeli w ciągu 2 lat będziemy go mieli, a jest to możliwe”. Minęły trzy lata, a oni przedłużają procedurę jak mogą!

„Tramwaj na Gocław” to:
– absurdalna koncepcja wtłoczenia ruchu z Gocławia na zatłoczone torowisko w alei Waszyngtona
– opóźnienie lub nawet rezygnacja z budowy metra
– ciąg komunikacyjny przy Kanale Wystawowym
– ryzyko zabudowy dla ogródków działkowych
– wycinka ponad pół tysiąca drzew
– forsowanie inwestycji wbrew mieszkańcom, wbrew dokmentom planistycznym i wbrew zdrowemu rozsądkowi
– intratne zlecenia dla autorów „analiz” i „raportów środowiskowych” zawierających kompromitujące błędy

Dlatego po raz kolejny wychodzimy na ulice i protestujemy przeciwko ignorowaniu głosu mieszkańców. Widzimy się w niedzielę 23 kwietnia o godz. 12.00 na rogu alei Waszyngtona i ulicy Międzynarodowej.

https://www.facebook.com/zatrzymajmytentramwaj/

Jak donosi Informator Stolicy, w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny protest / spotkanie informacyjne mieszkańców dotyczące budowy tramwaju na Gocław. A tymczasem podrzucamy Wam link do informacji o proteście (i nie tylko) na stronie Informatora Stolicy: http://informator-stolicy.pl/artykul/tramwaj-na-goclaw-z-naruszeniem-prawa .