Select Page

03-04/06/2017 (sobota i niedziela), 15:00 oraz 17:00, Park Skaryszewski:

XI Ogólnopolski Festiwal im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI”.

Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów. Uczestnikami mogą być: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.

Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 10 maja 2017r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD. Jury oczekuje, że prezentacja laureatów w Koncercie Finałowym będzie w oprawie muzycznej identycznej jak w czasie konkursu.
Festiwal odbędzie się w dniach 03 i 04 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji o festiwalu: http://www.bardowie.art.pl/xi-festiwal-2017