ZNAJDŹ NA KĘPIE (kategorie):

29/07/2017 (sobota), 17:00, Stół Powszechny:

Joga śmiechu /warsztaty/ 2. spotkanie.

W sobotę – 29. lipca, spotkamy się po raz drugi na warsztatach z jogi śmiechu.

Joga śmiechu to wyjątkowa metoda budowania zdrowia i optymizmu, dająca korzyści na 4 poziomach – zdrowotnym, społecznym, rozwojowym i duchowym. Co ciekawe, jest też świetną drogą do integracji z innymi ludźmi, przełamywania lodów i budowania mostów. Większości ludzi najłatwiej praktykuje się jogę śmiechu w grupie. By przyszły do nas korzyści takie jak choćby poprawa odporności, pogłębienie śmiechu i oddechu z gardłowego do przeponowego, większa kreatywność i swoboda pogodnego reagowania na wyzwania potrzebujemy regularnej praktyki.

W zajęciach może wziąć udział każda osoba niezależnie od wieku, umiejętności i doświadczenia rozwojowego, o ile jej stan zdrowia pozwala na praktykę ćwiczeń aerobowych z przedłużonym okresem śmiechu.

prowadząca:
Paulina Kawa – Certyfikowana joginka śmiechu, trener, propaguje świadomą profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia. Inspiruje innych do działania, zachęca do aktywności i poznawania siebie oraz odkrywania swojego potencjału. Prowadzi bloga. Więcej informacji: http://liferoots.pl/

Bezpłatny wstęp

Zadanie realizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

%d bloggers like this: