Select Page

Trwa kolejny nabór wniosków w programie „Oddychaj Warszawo” !

Sprawdź na co możesz uzyskać dotacje:

 • na likwidację pieca zasilanego paliwem stałym i zastąpienie go gazowym
 • do 7 000 zł dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
 • do 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.
 • na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • do 10 000 zł dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
 • do 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.

Dotacje nie są udzielane na: opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, budowę przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wymianę lub wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zakup zbiorników na paliwo oraz przenośnych urządzeń grzewczych.

 • na zakup i montaż kolektorów słonecznych
 • do 15 000 zł dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
 • do 40 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.
 • na zakup i montaż pomp ciepła do 40 000 zł
 • na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do 15 000 zł.

Dotacje nie są udzielane na: opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianę instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody, a także na zakup i montaż urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.), służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania, w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jak złożyć wniosek?

 1. Wypełnij i złóż wniosek w Biurze Ochrony Środowiska- pamiętaj o załączeniu wymaganych dokumentów:
  -sporządź dokumentację inwestycji określającą jej zakres rzeczowo-finansowy,
  -wypełnij oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji,
  -dołącz kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych jeśli jest wymagany lub oświadczenie, że dokument nie jest wymagany,
  -wykonaj i dołącz zdjęcie likwidowanego źródła ciepła.
  Wniosek oraz oświadczenie pobierzesz ze strony www.zielona.um.warszawa.pl lub otrzymasz w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy.
 2. Podpisz umowę o udzielenie dotacji w Biurze Ochrony Środowiska
 3. Zrealizuj inwestycję Podpisz umowę z wykonawcą. Po montażu sporządź i podpisz protokół odbioru. Następnie odbierz od wykonawcy oryginał faktury VAT/rachunku.
  Pamiętaj, że możesz poprosić o wydłużenie terminu płatności, aby opłacić fakturę po przekazaniu dotacji! Na koniec zrób dokumentację fotograficzną inwestycji.
 4. Rozlicz inwestycję Wypełnij druk rozliczenia i złóż w Biurze Ochrony Środowiska kopie: umowy z wykonawcą i protokołu odbioru oraz oryginał faktury i dokumentację fotograficzną z pisemną zgodą na jej wykorzystanie w celach promocyjnych.
  Po zaakceptowaniu rozliczenia Biuro Ochrony Środowiska przekaże dotację na podany we wniosku rachunek bankowy.
  Jak jeszcze możesz zadbać o środowisko?

Usunięcie azbestu jest obowiązkowe – nie zwlekaj. Możesz uzyskać nawet do 100% dotacji.

Jak złożyć wniosek na dotację do usunięcia azbestu?

 1. Wypełnij i złóż wniosek oraz niezbędne dokumenty:

Jakie dokumenty oprócz wniosku?
– kopia Informacji o wyrobach zawierających azbest – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31),
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji,
– kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych, jeżeli jest wymagany lub oświadczenie, że dokument nie jest wymagany,
– dokumentacja inwestycji określająca jej zakres rzeczowo-finansowy.
Wniosek oraz oświadczenie pobierzesz ze strony www.zielona.um.warszawa.pl lub otrzymasz w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy.

 1. Podpisz umowę o udzielenie dotacji w Biurze Ochrony Środowiska
 • Zrealizuj inwestycję Odbierz od wykonawcy:
 • – kopię Karty przekazania odpadu poświadczoną na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę inwestycji,
  – oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego – nie dotyczy usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
  – oryginał faktury VAT/rachunku.

  1. Rozlicz się
   Wypełnij druk rozliczenia i złóż w Biurze Ochrony Środowiska kopie: karty przekazania odpadu, oświadczenia wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu i oryginał faktury.
   Przydatne informacje i listę firm zajmujących się usuwaniem azbestu znajdziesz na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl

  Do kiedy składać wnioski o udzielenie dotacji na realizację wyżej wymienionych inwestycji?

  Wnioski na realizację inwestycji przyjmuje Biuro Ochrony Środowiska:
  – do 31 marca 2017 r. na realizację inwestycji w tym roku,
  od 1 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. na realizację inwestycji w następnym roku.

  Gdzie składać wypełnione wnioski?

  Dokumenty składa się w Biurze Ochrony Środowiska, pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00.

  Uwaga! Od kwietnia 2017 zmiana adresu Biura Ochrony Środowiska: pl. Bankowy 2.

  W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj z Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 19115 lub z Biurem Ochrony Środowiska pod numer 22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76, 22 443 25 77 lub napisz wiadomość.