Select Page

14/09/2017 (czwartek), 19:00, Stół Powszechny:

Polityka w Ogrodzie / spotkania / vol. 2.

Zapraszamy na spotkanie z Joanną Pawluśkiewicz z OBOZU DLA PUSZCZY. Porozmawiamy o równościowej organizacji, strategiach sprzeciwu wobec niszczenia przyrody oraz o niebezpieczeństwach czyhających na protestujących w puszczy.

POLITYKA W OGRODZIE to nowy cykl spotkań wokół oddolnie tworzonej polityki – na ulicy, w puszczy, w internecie. Porozmawiamy o różnorodnych formach samoorganizacji i mobilizacji ludzi do pokojowego oporu wobec represyjnych mechanizmów władzy państwa i kapitału.

Spotkania prowadzi Tomasz Gromadka z Fundacji Strefa WolnoSłowa prowadzącej Stół Powszechny.

POLITYKA W OGRODZIE odbywać się będzie co czwartek w formie rozmowy z gościnią/gościem oraz w dużej części – w formie dyskusji z udziałem publiczności.

Wstęp wolny.

OBÓZ DLA PUSZCZY to grupa osób działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, ostatniego naturalnego lasu Europy. Bliskie są nam idee samoorganizacji. Wierzymy, że potrzebna jest obywatelska mobilizacja, bo petycje i inne dotychczasowe działania w sprawie ochrony Puszczy okazały się niewystarczające. Dlatego uruchomiliśmy Obóz w Obronie Puszczy, przestrzeń dla osób chcących bezpośrednio zaangażować się w ochronę tego wyjątkowego miejsca przed dewastacją.