Select Page

02/12/2017 (wtorek), 11:00 – 17:00, Jordanek:

Zdecyduj jak zagospodarować teren wzdłuż Kanału Wystawowego! – konsultacje dot. Tramwaju na Gocław.

Jak można wziąć udział w konsultacjach? Przyjdź na dyżur konsultacyjny! Wybierz dogodny termin:

  • w dni powszednie w godz. 16:00 – 20:00 – Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44 (obiekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych):
    • 22 listopada (środa)
    • 28 listopada (wtorek)
  • w weekendy – w godz. 11:00 – 17:00 – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26:
    • 26 listopada (niedziela)
    • 2 grudnia (sobota)

Tłumacz języka migowego będzie dostępny w godz. 16:00 – 17:00 w weekendy i 19:00 – 20:00 w dni powszednie.
Konsultacje społeczne trwają do 10 grudnia 2017 roku.

Kontekst

Planowana trasa szybkiego tramwaju na Gocław ma za zadanie ograniczyć istniejące w tym obszarze obciążenia drogowe i poprawić warunki podróży transportem zbiorowym na Pragę Północ oraz do centrum stolicy.

Z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów przyległych bezpośrednio do poszczególnych wyodrębnionych odcinków tej trasy, zachodzi konieczność opracowania nowych form zagospodarowania jej otoczenia. Wymaga to uwzględnienia specyfiki danego fragmentu nowej inwestycji, przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań zapewniających wysoki standard jakości przestrzeni miejskiej.

W związku z tym Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w porozumieniu z jednostkami miejskimi, w tym Zarządem Zieleni m.st. Warszawy zleciły Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla pierwszej części inwestycji w rejonie Kanału Wystawowego. W ramach pierwszego etapu opracowane zostały wariantowe rozwiązania obejmujące szerszy kontekst przestrzenny lokalizacji trasy tramwajowej.

Konsultacje społeczne

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę standardami przygotowane projekty są przedmiotem konsultacji społecznych. Przeprowadzone w okresie październik – listopad 2016 działania na etapie wyboru wariantu wskazały, że projektowane przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ramach kolejnego etapu prac przygotowawczych Spółka w porozumieniu z jednostkami miejskimi organizuje w II połowie listopada 2017 konsultacje społeczne poświęcone rejonowi Kanału Wystawowego – zależy nam na wspólnym wypracowaniu ostatecznego kształtu i form otoczenia trasy tramwajowej w tym obszarze.

Pod dyskusję poddane będą trzy warianty zagospodarowania terenu przyległego do Kanału Wystawowego, różniące się zakresem przestrzennym i możliwymi funkcjami. Podkreślić należy, że koncepcja przygotowana przez Katedrę Architektury Krajobrazu SGGW obejmuje szerszy obszar niż sam projekt trasy tramwajowej – wdrożenie docelowych rozwiązań będzie wymagało udziału nie tylko Spółki, ale również Zarządy Zieleni m.st. Warszawy – zarządcy kanału oraz Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Warianty zagospodarowania terenu wzdłuż Kanału Wystawowego są dostępne na stronie: https://tw.waw.pl/inwestycja/konsultacje-spoleczne-2017/#1510645702323-5e4e83dc-7260