Select Page

21/05/2018 (poniedziałek), 18:00, Ogród Powszechny:

Szumi, trzeszczy, brzęczy, woła.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/933736040119292/.

„W szumie płynącej rzeki czy kołysanego wiatrem zboża, w trzasku płonącego ogniska, można usłyszeć cały świat. Kiedy ten szum i trzask zaczynają brzmieć jak stare radio, to może znaczyć, że nadawca zbytnio się oddalił. Albo coś nie gra z naszym odbiornikiem.
Cyklem spotkań „Szumi, Trzeszczy, Brzęczy, Woła” stworzymy miejsce dialogu ludzi, dla których natura jest miejscem wypoczynku, domem, obiektem badań, rozmyślań, albo po prostu nieustającą inspiracją.

To czas na rozmowę – mieszkańców miasta z naukowcami, zarówno tymi skupiającymi się na przyrodzie, jak i tymi, których uwaga kieruje się ku człowiekowi. Czym są dla nas bagno i las? Czy potrzebują nas lub my ich? Gdzie się nasze losy spotykają?

Prowadzenie:
Barbara Pietrzak – pracuje na Wydziale Biologii UW.
W swoichbadaniach pyta o to, jak kształtuje się indywidualność behawioralna zwierząt oraz jak zmienia się tempo starzenia się w odpowiedzi na zagrożenie. Prowadzi zajęcia na Wydziałach Biologii i Artes Liberales dotyczące ekologii osobników i ekosystemów, globalnych zmian środo- wiska i zagrożeń cywilizacyjnych. Popularyzuje naukę jako członkini towarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz Nauki dla Przyrody.

Współpraca:
„Nauka dla przyrody” to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Jest wyrazem troski naukowców o ochronę polskiej przyrody, w tym – naturalnych procesów w niej zachodzących.

Wstęp wolny.

Zapraszamy do Ogrodu!

Projekt Ogród Powszechny jest finansowany ze środków m.st. Warszawa.