Select Page

„Autorka przez wiele lat wędrowała po świecie aby zebrać materiał fotograficzny – z Azji, Afryki, Ameryki, Europy, także z Polski.

Drzwi mają dla niej nie tylko znaczenie materialne, ale są symbolem przejścia między światłem i ciemnością, znanym i nieznanym, codziennością i świętem, tym co świeckie i sakralne. Nie mniej ważne są okna, nie ma bez nich kontaktu ze światem, nie ma światła, są jakby powiększonym okiem. Zarówno drzwi jak i okna pokazują podobieństwa i różnice kulturowe, reprezentują różny czas i styl, zapraszają, żeby wejść do domów, pałaców, świątyń, poznać nie tylko ich wnętrza ale także mieszkańców.

To pierwsza w Polsce, a może nie tylko u nas, publikacja na ten temat.

/ wstęp wolny /”