Select Page
08 & 09/12/2018 (sobota & niedziela), 12:00, Teatr Powszechny: Sąsiedztwo – granice bliskości 2018 / Finał. Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/353183828577136/
„SĄSIEDZTWO – GRANICE BLISKOŚCI 2018 – instalacja performatywna. 8 i 9 grudnia godz. 12.00-18.00 – Stół Powszechny / Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie 8 grudnia o 19.00 zapraszamy na performatywne oprowadzanie po instalacji z udziałem twórców i twórczyń
w sali warsztatowej Stołu Powszechnego Adam Durjasz (HU) / Ivana Drenjanin (SRB) / Kseniya Homel (BY) / Pavlo Lukowy (UA) / Agnieszka Nasierowska (PL) / Mohammadreza Rezazadeh (IR) / Inga Shemaeva (RU) / Daniel Sadr (IR) / Michał Salwiński (PL) / Izabela Stolarska (PL) / Ada Tymińska (PL) / Dorian Widawski (PL) Sąsiedztwo – granice bliskości to zaproszenie młodych twórców o różnym pochodzeniu do artystycznej pracy z grupami migranckimi oraz refleksji nad tym, jaka jest nasza społeczna odpowiedzialność za bycie razem. Poprzez zadawanie pytań o tożsamość kształtującą się na styku doświadczeń z kraju pochodzenia i przeżyć oraz obserwacji z życia w Polsce, twórcy performatywnej instalacji zbudują przestrzeń, w której wspólnie doświadczymy opartych o biografie interwencji artystycznych z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych. Przestrzeń, budowaną po to, by wyodrębnić ruchome miejsce na mapie wydarzeń artystycznych dziejących się w granicach mentalnych i terytorialnych polskości. W ostatnich latach o granicach słyszymy wiele. W debatach publicznych, doniesieniach medialnych, dokumentach państwowych i codziennych rozmowach wyznaczane są nowe podziały. Przekształcane i definiowane na nowo są pojęcia dające nam do tej pory względne poczucie bezpieczeństwa. W obliczu tak radykalizujących się sądów rozpowszechnianych natychmiastowo przez media wśród masowego odbiorcy, liczni twórcy i twórczynie wykorzystują oswojone formy przekazu, ale poszukują też nowych narzędzi, jakie daje sztuka, by zadawać pytania i konstruować alternatywne odpowiedzi dotyczące współczesnej sfery publicznej. Pytają o to, kto i na jakich zasadach może w niej swobodnie funkcjonować, a komu i z jakich powodów odbiera się to prawo. Komentują wypowiedzi tych, którzy decydują o naszym współistnieniu i wzajemnym nastawieniu do siebie. Naszą odpowiedzią jest doświadczenie Sąsiedztwa i jego granic bliskości: bycie razem w procesie i działaniu, wspólne budowanie doświadczeń intymnych na pograniczu tego co performatywno-artystyczne i dokumentalno-społeczne, tworzenie oparte o małe i osobiste gesty wrażliwości czy historie, a przede wszystkim badanie własnych i cudzych tożsamości oraz odkrywanie empatii względem tego, kto uobecnia się w naszym życiu, jako “inny”. Swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach Akademii Sąsiedztwa podzielili się: Alicja Borkowska / Grzegorz Laszuk / Kris Łukomski / Marta Maliszewska / Michał Mioduszewski / Igor Stokwiszewski / Agnieszka Różyńska / Jaśmina Wójcik / OPIS PRAC
KSENIA HOMEL / DANIEL SADR
I’mbalanced: czym jest dom?
Przestrzeń otwartej komunikacji, gdzie biorąc pod uwagę rozmaite perspektywy tworzymy połączenia pomiędzy różnorodnymi wizjami domu. INGA SHEMAEVA / ADAM DURJASZ
Karta (nie) zapisana
O tłumaczeniu człowieka na język urzędowy i o tym, jak nie musi być. ADA TYMIŃSKA
Hortus clandestinus / Tajemniczy ogród
Wielkim słowom-hasłom z dyskursu publicznego przeciwstawiam obrazy migracji stworzone przez dzieci, które nie miały jeszcze okazji ubrać swoich myśli w „poważne”, „dorosłe” koncepcje. Opowieści małych migrantów i migrantek zestawiam z narracjami tych, którzy przybyli do dużych miast z małych miast i wsi.� MICHAŁ SALWIŃSKI
Praca Osobista / Instalacja dwukanałowa
Praca opowiada historię spotkania Polaka z Hindusem w miejscu ich wspólnej pracy tj. jednej z warszawskich restauracji. Opowiadana historia to wgląd w doświadczenie ich relacji. Twórca w osobistym przekazie opowiada o spotkaniu na terenie miasta.Oddaje miastu to, co od niego dostał. IZABELA STOLARSKA
¿Nombre? Mujer
Analiza roli kobiety w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. To próba skonfrontowania Widzów z ich własnym doświadczeniem i szansa na odkrycie wspólnego mianownika z osobami, od których odgradzają nas tysiące kilometrów. To w końcu czas na zastanowienie się – czy latynoski „macho” to naprawdę wymarzony typ mężczyzny. IVANA DRENJANIN
Zmieniam 1 paszport na 6, 7…
Zdjęcia i historie ludzi z różnych krajów bałkańskich, które w przeszłości tworzyły jedno państwo. Niezależnie od pochodzenia i konfliktów mieszkańcy byłej Jugosławii mają podobne problemy, tęsknoty, marzenia. DORIAN WIDAWSKI
przestrzeń miejska
Czy wybrane przez nas miejsce do życia i pracy jest najlepszym z możliwych? Co tracimy tworząc miasto, jak wiele pomijamy wymyślając wieś, gdzie docieramy wymykając się tym kategoriom? MICHAŁ MOHAMMEDREZA REZAZADEH
Gdzie są moje buty?
Czuję się Polakiem, mówię po polsku, identyfikuję się z tym krajem. A ciągle pytają mnie, skąd jestem.
To film o tym, jak się z tym czuję. Projekt “Sąsiedztwo – granice bliskości” realizowany jest przez Strefę WolnoSłową oraz kuratorowany przez Agnieszkę Różyńską. Współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Partnerzy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnej