Select Page
⚠️⚠️⚠️Ważne info dla gimnazjalistów: startujące jutro EGZAMINY gimnazjalne w Warszawie ODBĘDĄ SIĘ mimo Strajk...Opublikowany przez SaskaKepa.info - praktyczny przewodnik po Saskiej Kępie Wtorek, 9 kwietnia 2019

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli, poniżej publikujemy informacje dla rodziców przekazywane rzez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:

Rozpoczęcie strajku zaplanowano na 8 kwietnia 2019 r. Z wstępnych danych wynika, że skala strajku w warszawskich placówkach będzie bardzo duża. W związku z tym, Urząd prosi rodziców, aby w miarę możliwości, zaopiekowali się dziećmi w pierwszych dniach strajku.
Według najświeższych informacji, Warszawie strajk obejmie 321 z 376 szkół i zespołów szkół. Na 352 przedszkola 158 przedszkoli będzie zamkniętych, bo dyrektor przedszkola nie będzie w stanie zapewnić nawet zajęć opiekuńczych. Zaledwie 55 szkół i zespołów szkół nie strajkuje i odbywają się w nich lekcje (m.in. 30 szkół podstawowych, 9 liceów, 13 zespołów szkół).

Niniejszy wpis zawiera informacje, które zostały dotychczas udostępnione przez Urząd Miasta i będzie aktualizowany na bieżąco. Zachęcamy do przejrzenia już teraz i zaglądania w przyszłości!

INFOLINIE I INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Na potrzeby rodziców uruchomiona została infolinia 19 115 – szczegółowe informacje rodzice będą mogli uzyskać przez Miejskie Centrum Kontaktu 19 115 oraz od koordynatorów dzielnicowych – numery podajemy poniżej:

Praga Południe:
Lilla Osmycka (przedszkola) 44-35-513
Dorota Sawicka (szkoły podstawowe) 44-35-528
Wioletta Pobocha (ponadpodstawowe) 44-35-524
Andrzej Kołodziejczyk (ponadpodstawowe) 44-35-499
Edyta Kurant (pozostałe placówki) 44-35-532

Pełna lista koordynatorów dzielnicowych z całej Warszawy znajduje się na stronie:

INFORMACJE W INTERNECIE:

Na stronie Biura Edukacji sukcesywnie zamieszczane są wszystkie komunikaty dotyczące strajku.

LISTA STRAJKUJĄCYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI:

Na stronie Urzędu Miasta znaleźć już można listę placówek, które przystąpiły do strajku i placówek, które nie przystąpiły do strajku.
Lista ma formę wyszukiwarki, w której wpisujecie nazwę, numer lub adres placówki i wyświetla się informacja czy szkoła/przedszkole strajkuje.

ZAJĘCIA DLA DZIECI:

Na stronie Urzędu można znaleźć również informacje o ofercie bezpłatnych zajęć dla rodziców z dziećmi, przygotowanej przez instytucje Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, w których będzie można spędzić czas z dzieckiem, jeżeli szkoła lub przedszkole będzie zamknięte.
Zwracamy Waszą uwagę na fakt, że ośrodki te nie zapewniają opieki, zajęcia są skierowane do rodziców z dziećmi, a nie są ofertą bezpłatnej opiek nad dziećmi w czasie strajku.
Dostępne zajęcia można wyszukać pod adresem:

PRAWA RODZICA W CZASIE STRAJKU SZKOLNEGO:

Jak przypomina Urząd Miasta, że jeśli szkoła/przedszkole Twojego dziecka jest na liście strajkujących nie oznacza to jeszcze, że od 8 kwietnia będzie zamknięta, ale niestety musisz się liczyć i z tym rozwiązaniem. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się bezpośrednio ze szkołą.

Aby zapewnić w pierwszych dniach strajku swojemu dziecku opiekę możesz skorzystać z:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu na żądanie,
  • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 16 godzin albo 2 dni na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
  • dodatkowo, gdy masz dziecko do lat 8 a Twoja szkoła będzie zamknięta i zostałeś o tym poinformowany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia to możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W celu skorzystania z zasiłku:

  1. Przedstaw pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36
  2. Następnie wypełnij wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Więcej informacji oraz formularze do pobrania i instrukcje wypełniania znaleźć można na stronie: