Select Page

„Dzieci wcielą się w rolę płatników różnych podatków, ale także dyrektora szpitala, komendanta policji czy dyrektora szkoły.
Prowadzenie: Deloitte Polska i ABC Czepczyński w oparciu o program ABC Ekonomii.

Wydarzenie realizowane z budżetu partycypacyjnego.

/ wstęp wolny, zapisy /