Select Page
03/11/2019 (niedziela), 17:00, Stół Powszechny:

Rozbrój faszyzm z Obozem dla Klimatu //dyskusja i malowanie.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/1438415089655074/.

„11 listopada jak co roku odbędzie się w Warszawie antyfaszystowski marsz pod hasłem Za Wolność Waszą i Naszą!. Obóz dla Klimatu pojawi się na nim, organizując Zielony Blok na marszu antyfaszystowskim!
Ale właściwie dlaczego? Po co organizacja klimatyczna pcha się w sprawy niezwiązane z klimatem? Czy ekologia nie powinna istnieć ponad podziałami? Jeśli miewasz czasem wątpliwości tego rodzaju, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Harmonogram:
17.00 – Klimat a faszyzm, czyli klika słów o intersekcjonalności
17.45 – Szkolenie z tworzenia grup affinity
18.30 – Wspólne malowanie transparentów

W ruchu klimatycznym współistnieją różne postawy – od tych, starających się unikać wszelkiego uwikłania w ideologię i politykę inną niż stricte klimatyczna, aż do tych szukających przyczyn kryzysu klimatycznego w głębokiej strukturalnej przemocy. Jako Obóz dla Klimatu reprezentujemy właśnie to drugie podejście, zwane intersekcjonalnością. Angażujemy się w różne fronty walki z wyzyskiem, krzywdą i niesprawiedliwością, ponieważ jesteśmy głęboko przekonane i przekonani, że są one ze sobą ściśle związane. Walka o sprawiedliwość klimatyczną jest dla nas także walką z seksizmem, queerfobią, rasizmem, faszyzmem, klasizmem czy kapitalizmem – i chcemy wyraźnie to powiedzieć.

Na spotkaniu 3 listopada przybliżymy Wam nasze przekonania i pokażemy, dlaczego warto wesprzeć marsz antyfaszystowski obecnością właśnie w zielonym, klimatycznym bloku. Będzie to przestrzeń na zadanie nam pytań, a także skonfrontowanie waszych wcześniejszych doświadczeń i przekonań z naszą wizją walki o sprawiedliwość klimatyczną.
Poza rozmową o związkach kryzysu klimatycznego z faszyzmem zaplanowałyśmy i zaplanowaliśmy krótkie szkolenie z organizacji grup affinity. To małe zespoły, których członkinie i członkowie wspierają się podczas akcji, demonstracji czy innych grupowych przedsięwzięć. Chcemy pokazać Wam, jakie możliwości stwarza organizowanie się właśnie w grupach affinity i podzielić się wiedzą, jak budować takie zespoły.

Drugą część spotkania poświęcimy na wspólne malowanie transparentów i wymyślanie haseł, do którego mamy nadzieję zainspirują Was wcześniejsze rozmowy o wspólnym froncie walki z przemocą wobec ludzi i pozaludzkiej przyrody.

Spotkanie jest otwarte dla każdej osoby!
Jeśli macie pytania, piszcie na kontakt@obozdlaklimatu.org lub na facebooku.
Do zobaczenia!”