Select Page
30/11/2019 (sobota), 12:00, Teatr Powszechny:

Koalicje. Powszechne Spotkania Klimatyczne.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/552920498829960/.

„Zdecydowana większość Polaków uważa, że należy podjąć natychmiastowe działania, by zahamować zmiany klimatyczne. Protesty, działania informacyjne i próby wywarcia presji na polityków i korporacje powiodą się tylko wtedy, gdy w walkę tę zaangażują się szerokie masy społeczne, zdolne wywierać presję na rządzących.

30 listopada skupimy się na rozmowie o budowaniu koalicji i współpracy między różnymi grupami aktywistów. Zastanowimy się, czy walka o klimat może łączyć ludzi ponad podziałami politycznymi i ideologicznymi oraz czy walka ponad tymi podziałami oznacza też współpracę z ruchami nacjonalistycznymi?

➤ Spotkanie odbędzie się w Teatrze Powszechnym, na Scenie Dream Adoption Society, w ramach Forum Przyszłości Kultury

➤ więcej informacji: https://www.powszechny.com/powszechne-spotkania-klimatyczne.html”